13 mart.

Specialitățile medicinei dentare și gradele profesionale

Specialitățile din domeniul medicinei dentare sunt prevăzute în Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală aprobat prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1509/2008, cu modificările și completările ulterioare.

După completarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1348/2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, specialitățile medicinei dentare sunt:

  1. Chirurgie dento-alveolară
  2. Ortodonție și ortopedie dento-facială
  3. Endodonție*
  4. Parodontologie*
  5. Pedodonție*
  6. Protetică dentară*
  7. Chirurgie stomatologică și maxilo-facială*
  8. Stomatologie generală*

*Specialități care nu beneficiază de recunoaștere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Notă: Formarea în specialitatea „Stomatologie generală” a fost reluată începând cu rezidențiatul din anul 2020.

Gradele profesionale existente la ora actuală în practica medicinei dentare sunt: medic stomatolog specialist și medic stomatolog primar.

Consiliul național al corpului profesional a adoptat în ședința din data de 30 iunie 2012 competențele specifice, raportat la specialitățile din domeniu existente la acel moment, precum și pentru medicul specialist și medicul primar în chirurgia oro-maxilo-facială cu dublă licență (medicină dentară și medicină generală), după cum urmează:

– competențe în stomatologia generală, chirurgia dento-alveolară, chirurgia OMF, ortodonție Descarcă aici
– competențe în protetica dentară Descarcă aici
– competențe în parodontologie și endodonție Descarcă aici

Noutati similare