07 nov.

Alegeri 2019

Calendarul electoral

Prima ședință a comisiilor electorale locale și comunicarea componenței către Comisia Electorală Centrală 4-9.11.2019

La nivel local

1. depunere candidaturi pentru Consiliul colegiului teritorial și Adunarea generală națională 11-12.11.2019
2. termen final de comunicare admitere sau respingere candidatură 12-13.11.2019
3. publicare liste finale cu candidaturi 18.11.2019
4. desfășurare tur I 21.11.2019
5. desfășurare tur II, dacă este cazul 23.11.2019
6. depunere candidaturi și desfășurare alegeri biroul executiv teritorial 27-29.11.2019
 

La nivel național

1. depunere candidaturi Biroul executiv național 3-4.12.2019
2. termen final comunicare admitere sau respingere candidatură 4-5.12.2019
3. publicare liste finale candidaturi 5.12.2019
4. desfășurare tur I 7.12.2019
5. desfășurare tur II, dacă este cazul 11.12.2019

 

Comisia Electorală Centrală*

Președinte

1. Dr. Ștefan Vasile MĂRGĂRIT
 

Secretar

2. Dr. Dan Nicolae BOSÎNCEANU
 

Membri

3. Dr. Elena DĂMĂȘARU
4. Dr. Paula Argentina JIMAN
5. Dr. Sebastian Alexandru NEICONI
6. Dr. Mihai OPREA
7. Dr. George Cristian VLĂDAN
 

Membri supleanți

1. Dr. Bianca Elena DUMITRU
2. Dr. Mihaela Luana SOARE FLORESCU

*structură la data de 3.12.2019

Legislație

Decizii Consiliul Național

Decizia nr. 18/2CN/2019 pentru aprobarea Regulamentului electoral

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din data de 28 august 2019 Descarcă aici

Decizia nr. 21/2CN/2019 privind aprobarea calendarului electoral

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 810 din data de 7 octombrie 2019 Descarcă aici

Decizia nr. 22/2CN/2019 privind aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 818 din data de 9 octombrie 2019 Descarcă aici

Decizii Comisia Electorală Centrală

Decizia nr. 8 din 7.11.2019

Intervalul orar în care se va desfășura alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial și a reprezentanților în Adunarea generală națională se stabilește, la nivelul fiecărui colegiu teritorial, de comisia electorală locală și se va încadra între orele 08.00-20.00. Descarcă aici

Decizia nr. 9 din 7.11.2019

Aprobare model ștampilă cu mențiunea „Votat” Descarcă aici

Decizia nr. 10 din 7.11.2019

Aprobare modele buletine de vot pentru funcția de membru în consiliul colegiului teritorial și de reprezentant al colegiului teritorial în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România Descarcă aici

Decizia nr. 11 din 7.11.2019

Aprobare model declarație de candidatură locală Descarcă aici

Anexa la Decizia CEC nr. 11 din 7.11.2019

Model declarație candidatură locală. Descarcă aici

Decizia nr. 13/DI1 din 7.11.2019

Decizie de îndrumare Descarcă aici

Decizia nr. 14/DI2 din 12.11.2019

Decizie de îndrumare Descarcă aici

Decizia nr. 15/DI3 din 12.11.2019

Decizie de îndrumare Descarcă aici

Decizia nr. 16/DI4 din 13.11.2019

Decizie de îndrumare Descarcă aici

Decizia nr. 17 din 13.11.2019

Modificare modele buletine de vot pentru funcția de membru în consiliul colegiului teritorial și de reprezentant al colegiului teritorial în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România Descarcă aici

Decizia nr. 20/DI5 din 15.11.2019

Stabilirea numărului membrilor consiliilor colegiilor teritoriale și al reprezentanților acestora în Adunarea generală națională, precum și al membrilor supleanți Descarcă aici

Locații și interval orar desfășurare alegeri la nivel local

Locații și interval orar desfășurare alegeri la nivel local stabilite de comisiile electorale ale colegiilor teritoriale pentru mandatul 2019-2023 Descarcă aici

Instrucțiuni de votare pentru alegerile desfășurate la nivel local

Fiecare medic stomatolog cu drept de vot va fi legitimat de comisia electorală la intrarea în sala de ședință a adunării generale de alegeri și va semna în lista de prezență.
Pentru legitimare pot fi folosite actele de identitate prevăzute de lege: carte de identitate, carte de identitate provizorie etc.
Medicii stomatologi cu drept de vot, membri ai colegiului respectiv, care nu se regăsesc pe listele locale de alegători, vor fi înscriși, pe loc, de către președintele comisiei sau de către secretarul acesteia în listele suplimentare de prezență.
La nivel local, alegătorii votează separat pe fiecare dintre cele 2 tipuri de buletine de vot, de culoare diferită, în funcție de mandatul pentru care se candidează (membru în consiliul colegiului teritorial, reprezentant în Adunarea generală națională).
Numărul maxim de candidați care pot fi votați ca membri titulari (locurile eligibile) este precizat pe fiecare tip de buletin de vot.
Candidații sunt trecuți pe buletinele de vot în ordine alfabetică, menționându-se numele și prenumele.
Votarea se va face prin aplicarea ștampilei cu mențiunea „VOTAT” în patrulaterul conținând numele candidatului pentru care se dorește exprimarea votului.
Sunt anulate buletinele de vot care:
a) nu poartă pe prima față ștampila comisiei electorale a colegiului teritorial sau a Comisiei Electorale Centrale, după caz, și nici semnăturile președintelui și secretarului comisiei electorale în cauză;
b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;
c) nu sunt tipărite lizibil;
d) sunt neutilizate (pe care nu a fost aplicată ștampila „Votat”);
e) poartă alte inscripționări decât ștampila „Votat” în patrulaterul conținând numele candidatului pentru care se dorește exprimarea votului;
f) au aplicată ștampila „Votat” pe un număr mai mare de candidați decât numărul de locuri eligibile menționat pe buletin.

Președintele comisiei electorale este obligat să ia toate măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului și pentru ca alegerile să se desfășoare în condiții civilizate.

Decizia nr. 66/DI9 din 25.11.2019

Decizie de îndrumare cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor art. 65 alin. (1)-(3) din Regulamentul electoral Descarcă aici

Decizia nr. 103/DI10 din 27.11.2019

Decizie de îndrumare cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor lit. d) din nota cuprinsă în anexa nr. 2 la Decizia Comisiei Electorale Centrale nr. 66/DI9/25.11.2019 din Regulamentul electoral Descarcă aici

Alegeri la nivel național

Calendarul alegerilor la nivel național

Calendarul alegerilor pentru funcțiile din Biroul executiv național este, conform art. 1 lit. c) din Decizia Consiliului național nr. 21/2CN/2019, următorul:

1. depunerea candidaturilor pentru funcțiile din Biroul executiv național: 3.12.2019 și 4.12.2019

2. termenul final de comunicare a admiterii sau respingerii candidaturii: 4.12.2019 (pentru candidaturile depuse în 3.12.2019), respectiv 5.12.2019 (pentru candidaturile depuse în 4.12.2019)

3. publicarea listelor finale cu candidaturile depuse:                                    5.12.2019 

4. desfășurarea turului I al alegerilor:                                                           7.12.2019

5. desfășurarea, dacă este cazul, a turului II al alegerilor:                          11.12.2019

Locație și interval orar depunere candidaturi și desfășurare alegeri la nivel național

Candidatura pentru una dintre funcțiile din cadrul Biroului executiv național se depune de către membrii titulari ai Adunării generale naționale personal sau prin împuternicit cu procură specială notarială, în perioada 3 – 4.12.2019, la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, în intervalul orar 10.00 – 16.00.

Alegerile pentru funcțiile din Biroul executiv național se vor desfășura la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi din România situat în str. Lainici nr. 9, sector 1, București, în intervalul orar 09.00 – 17.00.

Decizii Comisia Electorală Centrală (alegeri naționale)

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 152 din 29.11.2019

Lista membrilor titulari ai Adunării generale naționale validați de Comisia Electorală Centrală Descarcă aici

Decizia nr. 153 din 29.11.2019

Prevederi referitoare la locația și intervalul orar privind depunerea candidaturilor și desfășurarea adunării generale naționale de alegeri, modelul declarației de candidatură națională și al ștampilei cu mențiunea „Votat” Descarcă aici

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 153 din 29.11.2019

Modelul declarației de candidatură națională Descarcă aici

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Descarcă aici

Decizia nr. 154 din 29.11.2019

Aprobare modele buletine de vot pentru alegerea membrilor Biroului executiv național Descarcă aici

Decizia nr. 155 din 3.12.2019

Descarcă aici

Decizia nr. 156 din 3.12.2019

Acreditare reprezentanți instituții media la procesul de votare a membrilor Biroului executiv național, pentru mandatul 2019-2023 Descarcă aici

Decizia nr. 170 din 5.12.2019

Modificare Decizie CEC nr. 153/29.11.2019 Descarcă aici

Decizia nr. 174 din 5.12.2019

Liste finale cu candidaturile pentru funcțiile din Biroul executiv național, pentru mandatul 2019-2023 Descarcă aici

Instrucțiuni de votare pentru alegerile desfășurate la nivel național

Fiecare membru al Adunării generale naționale va fi legitimat de Comisia Electorală Centrală la intrarea în sala de ședință a Adunării generale naționale de alegeri și va semna în lista de prezență.
Pentru legitimare pot fi folosite actele de identitate prevăzute de lege: carte de identitate, carte de identitate provizorie etc.
La nivel național, alegătorii votează separat pe fiecare dintre cele 4 tipuri de buletine de vot, de culoare diferită, pentru funcțiile din Biroul executiv național (președinte, vicepreședinte, trezorier și secretar general).
Numărul maxim de candidați care pot fi votați este precizat pe fiecare tip de buletin de vot.
Candidații sunt trecuți pe buletinele de vot în ordine alfabetică, menționându-se numele și prenumele, precum și colegiul teritorial unde este înscris candidatul în cauză.
Votarea se va face prin aplicarea ștampilei cu mențiunea „VOTAT” în patrulaterul conținând numele candidatului pentru care se dorește exprimarea votului.
Sunt anulate buletinele de vot care:
a) nu poartă pe prima față ștampila Comisiei Electorale Centrale și semnăturile președintelui și secretarului Comisiei Electorale Centrale;
b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;
c) nu sunt tipărite lizibil;
d) sunt neutilizate (pe care nu a fost aplicată ștampila „Votat”);
e) poartă alte inscripționări decât ștampila „Votat” în patrulaterul conținând numele candidatului pentru care se dorește exprimarea votului;
f) au aplicată ștampila „Votat” pe un număr mai mare de candidați decât numărul de locuri eligibile menționat pe buletin.

Președintele Comisiei Electorale Centrale este obligat să ia toate măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului și pentru ca alegerile să se desfășoare în condiții civilizate.

Decizii Comisia Electorală Centrală (rezultate alegeri naționale)

Decizia nr. 176 din 7.12.2019

Liste rezultate alegeri pentru funcțiile din Biroul executiv național, mandatul 2019-2023 Descarcă aici

Rezultate finale alegeri pentru funcțiile din Biroul executiv național mandatul 2019-2023

La data de 7.12.2019, în intervalul 9.00-17.00, cu ocazia desfășurării alegerilor pentru funcțiile din Biroul executiv național la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi din România situat în str. Lainici nr. 9, sector 1, București, s-au prezentat la vot 110 de reprezentanți ai colegiilor teritoriale în Adunarea generală națională dintr-un total de 115, respectiv 95,65% dintre reprezentanți colegiilor teritoriale în Adunarea generală națională.
La nivel național, pentru funcțiile din Biroul executiv național, s-a votat separat pe fiecare dintre cele 4 liste (președinte, vicepreședinte, trezorier și secretar general).
Au fost tipărite câte 130 de buletine de vot pentru fiecare funcție din Biroul executiv național.

Structura voturilor pentru fiecare dintre funcții a fost următoarea, în extras:

A. Pentru funcția de președinte (locuri eligibile – 1)
Numărul buletinelor de vot anulate în baza art. 55 alin. (1) din Regulamentul electoral: 20
Numărul voturilor valabil exprimate obținute de către fiecare candidat:
– IONESCU Ecaterina 90
Suplimentar, a fost anulat 1 buletin de vot, respectiv cel afișat la sediul Comisiei Electorale Centrale.
19 buletine de vot au fost nefolosite.
B. Pentru funcția de vicepreședinte (locuri eligibile – 3)
Numărul buletinelor de vot anulate în baza art. 55 alin. (1) din Regulamentul electoral: 0
Numărul voturilor valabil exprimate obținute de către fiecare candidat:
– BUCUR Alexandru 65
– CÂMPIAN Radu Septimiu 85
– FORNA Norina Consuela 80
– POPOVICI Ramona Amina 27
– ȘUTEAN Dan Ioan 21
Suplimentar, au fost anulate 2 buletine de vot, din care unul a fost afișat la sediul Comisiei Electorale Centrale, iar unul a fost completat greșit de un alegător, solicitându-se de către acesta un nou buletin de vot.
18 buletine de vot au fost nefolosite.
C. Pentru funcția de trezorier (locuri eligibile – 1)
Numărul buletinelor de vot anulate în baza art. 55 alin. (1) din Regulamentul electoral: 4
Numărul voturilor valabil exprimate obținute de către fiecare candidat:
– DINU Marius Andrei 29
– OLTEAN Mia Rodica 77
A fost anulat 1 buletin de vot, respectiv cel afișat la sediul Comisiei Electorale Centrale.
19 buletine de vot au fost nefolosite.
D. Pentru funcția de secretar general (locuri eligibile – 1)
Numărul buletinelor de vot anulate în baza art. 55 alin. (1) din Regulamentul electoral: 14
Numărul voturilor valabil exprimate obținute de către fiecare candidat:
– BREZOESCU Alexandru Dumitru 96
Suplimentar, au fost anulate 2 buletine de vot, din care unul a fost afișat la sediul Comisiei Electorale Centrale, iar unul a fost completat greșit de un alegător, solicitându-se de către acesta un nou buletin de vot.
18 buletine de vot au fost nefolosite.

 

La procesul de votare au asistat reprezentanți ai instituțiilor media acreditați de Comisia Electorală Centrală.

Nu s-au formulat contestații pe parcursul desfășurării procesului electoral.

La data de 9.12.2019 au fost validate de Comisia Electorală Centrală alegerile pentru funcțiile din Biroul executiv național, componența Biroului executiv național fiind următoarea:

Președinte prof. dr. Ecaterina IONESCU
Vicepreședinți prof. dr. Radu Septimiu CÂMPIAN
prof. dr. Norina Consuela FORNA
prof. dr. Alexandru BUCUR
Trezorier dr. Mia Rodica OLTEAN
Secretar general dr. Alexandru Dumitru BREZOESCU

Ținând cont de prevederile art. 30 din Regulamentul electoral, ca urmare a validării alegerilor pentru funcțiile din Biroul executiv național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, Comisia Electorală Centrală își încetează de drept activitatea.

Noutati similare