Alegeri Birou executiv național

Calendarul electoral pentru alegerea membrilor Biroului executiv național

Alegerea membrilor Biroului executiv național pentru mandatul 2023-2027 se desfășoară conform următorului calendar:

1. depunerea de către membrii titulari ai Adunării generale naționale a candidaturilor pentru funcțiile eligibile din cadrul Biroului executiv național: 21 și 22 noiembrie 2023, în intervalul orar 10.00 – 16.00 
2. desfășurarea alegerilor pentru funcțiile eligibile din cadrul Biroului executiv național: 28 noiembrie 2023, în intervalul orar 9.00 – 17.00, la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi din România din București, str. Lainici nr. 9, sector 1

Depunerea candidaturilor pentru alegerea membrilor Biroului executiv național

Poate candida pentru una dintre funcțiile din cadrul Biroului executiv național, respectiv: președinte (1 loc eligibil), vicepreședinte (4 locuri eligibile), trezorier (1 loc eligibil), secretar general (1 loc eligibil), numai un membru titular al Adunării generale naționale, validat în această funcție de Comisia Electorală Centrală.

Candidaturile pentru funcțiile eligibile din cadrul Biroului executiv național se depun personal de candidați, membri titulari ai Adunării generale naționale validați în această funcție de Comisia Electorală Centrală sau prin împuternicit cu procură specială notarială la secretariatul Comisiei Electorale Centrale situat în sediul Colegiului Medicilor Stomatologi din România din București, str. Lainici nr. 9, sector 1, în intervalul orar 10.00 –16.00, în datele de 21-22 noiembrie 2023.
Declarația de candidatură națională poate fi descărcată de aici.
Înscrierea candidaților pe buletinele de vot se face numai după validarea candidaturilor acestora de către Comisia Electorală Centrală, în condițiile prevăzute de Regulamentul electoral.

Campania electorală

În campania electorală candidații și ceilalți membri ai CMSR au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, cu respectarea dispozițiilor Codului deontologic al medicului stomatolog și ale Regulamentului electoral.

Campania electorală pentru alegerea membrilor Biroului executiv național se încheie cu 3 zile înainte de ziua votării, respectiv pe data de 25 noiembrie 2023, ora 00.00.
Sunt interzise:
  • orice acțiuni, prin orice mijloace, de propagandă în favoarea sau împotriva unuia sau a mai multor candidați care contravin Codului deontologic al medicului stomatolog și reglementărilor corpului profesional,
  • folosirea de termeni injurioși sau indecenți la adresa candidaților, a membrilor organelor de conducere ale CMSR constituite la nivel local sau național ori a corpului profesional
  • comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, de știri, date sau informații false ori de documente falsificate în scopul influențării votului

Procesul verbal de afișare a datei, locului și programului de desfășurare a Adunării generale naționale pentru alegerea Biroului executiv național

Procesul verbal de afișare a a datei, locului și programului de desfășurare a Adunării generale naționale pentru alegerea Biroului executiv național poate fi consultat aici.

Adunarea generală națională va fi convocată conform prevederilor art. 36 lit. l) din Regulamentul electoral.

Procesul verbal de afișare a listei candidaturilor înregistrate și admise pentru funcțiile din Biroul executiv național

Procesul verbal de afișare a listei candidaturilor înregistrate și admise de Comisia Electorală Centrală pentru funcțiile din Biroul executiv național poate fi consultat aici.

Lista finală cu candidaturile admise va fi afișată după împlinirea termenului de formulare a contestațiilor, precum și, dacă este cazul, după soluționarea acestora, în condițiile prevăzute de Regulamentul electoral.

Aprobarea listelor finale cu candidaturile pentru funcțiile din Biroul executiv național în mandatul 2023-2027

Decizia Comisiei Electorale Centrale nr. 263/24.11.2023 privind aprobarea listelor finale cu candidaturile pentru funcțiile din Biroul executiv național în mandatul 2023-2027 poate fi consultată aici.

Convocarea reprezentanților colegiilor teritoriale în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România la ședința care va avea loc în data de 28 noiembrie 2023, în intervalul orar 9.00 – 17.00, la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi din România situat în str. Lainici nr. 9, sector 1, București, având pe ordinea de zi alegerea membrilor Biroului executiv național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România poate fi consultată aici.
Procesul verbal de afișare a listelor finale cu candidaturile admise de Comisia Electorală Centrală pentru funcțiile din Biroul executiv național în mandatul 2023-2027 poate fi consultat aici.

Instrucțiuni de votare pentru alegerea membrilor Biroului executiv național

Dețin drept de vot în Adunarea generală națională membrii titulari prevăzuți în Decizia CEC nr. 212/21.11.2023 privind reprezentanții colegiilor teritoriale în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România în mandatul 2023-2027.
Conform art. 61 din Regulamentul electoral  în situația în care, din motive temeinice, reprezentanți ai colegiului teritorial în Adunarea generală națională nu pot participa la ședința la care au fost convocați și nu a intervenit una dintre cauzele de încetare a mandatului de reprezentant, biroul executiv al colegiului teritorial poate delega în scris supleanți aflați pe lista validată de Comisia Electorală Centrală, aceștia putând participa la ședința Adunării generale naționale, cu drept de vot, numai dacă a fost comunicată Biroului executiv național, în prealabil, delegația emisă de biroul executiv al colegiului teritorial, însoțită de dovada imposibilității de prezentare a membrului titular.
Fiecare membru al Adunării generale naționale va prezenta actul de identitate Comisiei Electorale Centrale la intrarea în sala în care are loc votarea, va semna în lista de prezență, va primi de la membrii Comisiei ștampila cu mențiunea „Votat“ și câte un buletin de vot, pentru fiecare funcție pentru care se candidează, pe care se aplică ștampila Comisiei.
Pentru legitimare pot fi folosite actele de identitate prevăzute de Regulamentul electoral, respectiv: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul, precum și, dacă este cazul, certificatul de înregistrare, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă.
Pot exercita dreptul de vot toți membrii Adunării generale naționale care, la ora stabilită pentru închiderea votării, își așteaptă rândul să voteze, fiind prezenți în locația în care se desfășoară alegerile.
Membrii Adunării generale naționale votează separat pe fiecare dintre cele 4 tipuri de buletine de vot, de culoare diferită, pentru funcțiile din Biroul executiv național (președinte, vicepreședinte, secretar general și trezorier).
Numărul maxim de candidați care pot fi votați este precizat pe fiecare tip de buletin de vot.
Votarea se va face prin aplicarea ștampilei cu mențiunea „Votat” în patrulaterul conținând numele candidatului pentru care se dorește exprimarea votului.
Atenție!
Buletinul de vot se anulează în cazul în care:
– nu poartă pe prima față ștampila Comisiei Electorale Centrale;
– are altă formă sau alt model decât cel aprobat de Comisia Electorală Centrală;
– nu este complet;
– este neutilizat, respectiv nu a fost aplicată ștampila cu mențiunea „Votat“ pentru niciun candidat;
– are ștampila cu mențiunea „Votat“ aplicată în afara patrulaterelor care conțin numele candidaților;
– are aplicată ștampila „Votat“ pe un număr mai mare de candidați decât numărul menționat pe prima pagină a buletinului de vot.
Președintele Comisiei Electorale Centrale are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului și pentru ca alegerile să se desfășoare în bune condiții, inclusiv prin atenționarea sau evacuarea din sală a celor care afectează desfășurarea alegerilor.

Procesul verbal de afișare a listelor cu rezultatul alegerilor pentru funcțiile din Biroul executiv național

Procesul verbal de afișare a listelor cu rezultatul alegerilor pentru funcțiile din Biroul executiv național, mandatul 2023-2027 poate fi consultat aici.

Listele cu rezultatele finale ale alegerilor pentru funcțiile din Biroul executiv național vor fi afișate după împlinirea termenului de formulare a contestațiilor, precum și, dacă este cazul, după soluționarea acestora, în condițiile prevăzute de Regulamentul electoral.

Procesul verbal de afișare a listelor cu rezultatul final al alegerilor pentru funcțiile din Biroul executiv național

Procesul verbal de afișare a listelor cu rezultatul final al alegerilor pentru funcțiile din Biroul executiv național, mandatul 2023-2027, poate fi consultat aici.

Componența Biroului executiv național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România în mandatul 2023-2027 poate fi consultată aici.
Membrii Biroului executiv național își vor desfășura atribuțiile în mandatul 2023-2027 începând cu data de 9 decembrie 2023.