Protecția datelor cu caracter personal

Colegiul Medicilor Stomatologi Din Romania este organism profesional, apolitic, fără scop patrimonial, de drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic stomatolog ca profesie liberală, de practică publică autorizată.

Printre responsabilitățile legale ale Colegiului Medicilor Stomatologi Din Romania, se regăsește și modul în care avem grijă de datele personale pe care le utilizăm în exercitarea atribuțiilor legale și statutare.
Colegiul Medicilor Stomatologi Din Romania s-a aliniat la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date stipulate în Regulamentul 2016/679/UE.

Scopul prelucrării datelor personale
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Colegiul Medicilor Stomatologi Din Romania se face în mod legal, în temeiul Legii nr. 95/ 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul XIII, în vederea autorizării exercițiului profesiei de medic stomatolog și a întocmirii Registrului Unic al Medicilor Stomatologi din România.
Datele personale colecate de Colegiul Medicilor Stomatologi Din Romania sunt doar cele stabilite de lege în acest sens, respectiv date de identificare, adrese de domiciliu și corespondență, titluri oficiale de calificare în stomatologie etc.
Colegiul Medicilor Stomatologi Din Romania nu solicită și nu va solicita informații cu caracter personal care exced scopului legal.
Datele personale ale membrulor vor fi comunicate doar autorităților statului, atunci când există o prevedere legală expresă în acest sens. Totodată, la solicitarea expresă a membrilor organizației profesionale, Colegiul Medicilor Stomatologi Din Romania va furniza autorităților din statele terțe informații despre activitatea profesională, atunci când membrul dorește să exercite profesia de medic stomatolog pe teritoriul acestor state.
Comunicările transmise către Dvs. de Colegiul Medicilor Stomatologi Din Romania au scopul de a informa membrii asupra datelor de interes general și vor avea legătură cu atributele legale ale instituției, activitățile derulate de organizație sau ca partener, respectiv cu exercițiul legal al profesiei de medic stomatolog.
Colegiul Medicilor Stomatologi Din Romania nu va efectua activități de marketing pentru terți.
Cu toate acestea, în cazul în care nu mai doriți să primiți informații de interes general prin intermediul adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o la înscrierea în Colegiul Medicilor Stomatologi Din Romania sau ulterior, vă rugăm să ne informați în scris, iar adresa Dvs. va fi înlăturată din baza noastră de date. În acest caz, responsabilitatea privind cunoşterea şi aplicarea legislaţiei şi a regulamentelor profesiei de medic dentist vă revine în exclusivitate.

Drepturile Dvs.
Noul Regulament conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal, respectiv:

  • Dreptul de acces înseamnă că, pe baza unei cereri, aveți dreptul de a primi informații despre toate datele Dvs. personale care sunt prelucrate de către Colegiul Medicilor Stomatologi Din Romania
  • Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele Dvs. personale prelucrate de Colegiul Medicilor Stomatologi Din Romania într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator
  • Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte
  • Dreptul la ștergere/ dreptul de a fi uitat înseamnă că aveți dreptul să eliminăm datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: renunțați la calitatea de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi Din Romania, iar datele Dvs. personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor legale pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrarea acestora. Menționăm că datele ce pot fi șterse sunt doar cele referitoare la domiciliu și la datele de contact, deoarece datele Dvs. profesionale au stat la baza exercitării profesiei de medic dentist la un moment dat și rămân publice în condițiile legii.

Colegiului Medicilor Stomatologi Din Romania aplică toate măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității datelor personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Contact și suport privind datele Dvs. personale
Toate aceste drepturi se pot exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către Colegiul Medicilor Stomatologi Din Romania prin:

  • poștă la adresa str. Lainici nr. 9, sector 1, Bucuresti
  • telefon la 0725.351.765, 0737.666.308 de luni până joi între orele 10-13, vineri între orele 10-12
  • e-mail la secretariat@cmsr.ro

În cazul în care luați la cunoștință acțiuni de încălcare a vreunui drept privind acest subiect, vă rugăm să vă adresați în cel mai scurt timp posibil conducerii Colegiului Medicilor Stomatologi Din Romania.