EMC

 

Află ce evenimente EMC au loc în județul tău

Educație Medicală Continuă – EMC

Programul național de educație medicală continuă se aprobă anual de CMSR în baza prevederilor Deciziei Consiliului național al CMSR nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă și a lectorilor, precum și a procedurilor de evaluare și creditare a formelor de educație medicală continuă adresate medicilor stomatologi și se afișează pe pagina de internet a corpului profesional, împreună cu lista furnizorilor de EMC, a lectorilor acreditați, precum și a publicațiilor medicale agreate de CMSR, informații care vor fi actualizate periodic, ori de câte ori intervine o modificare.

În vederea creșterii gradului de pregătire profesională și asigurării unui nivel ridicat al cunoștințelor profesionale, medicii stomatologi cu drept de liberă practică trebuie să acumuleze un număr minim de 200 de credite EMC pe parcursul a 5 ani.

Pentru a respecta principiul continuității educației medicale, medicii stomatologi cu drept de liberă practică vor acumula anual minimum 24 de credite EMC.

Medicii stomatologi care au depășit limita de vârstă prevăzută de lege pentru pensionare și care solicită avizul anual al CMSR în vederea desfășurării în continuare a activităților profesionale au obligația de a obține un număr de minimum 40 de credite EMC anual, acumulate în anul anterior.

În cazul în care nu se realizează numărul minim de credite EMC, calitatea de membru al CMSR, respectiv dreptul de a exercita profesia de medic stomatolog se suspendă până la realizarea acestuia conform prevederilor legale.

Medicii stomatologi care intenționează să solicite reînnoirea avizului de prestare a activităților profesionale cu caracter temporar pe teritoriul României trebuie să facă dovada realizării unui număr de minimum 20 de credite de educație medicală continuă înainte de prestarea serviciilor stomatologice.

Anunț important!
Numai formele de educație medicală continuă publicate pe site-ul www.cmsr.ro, în cadrul secțiunii EMC, sunt acreditate și beneficiază de credite de EMC.