Despre CMSR

Colegiul Medicilor Stomatologi din România funcționează în baza Titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr. 3/1AGN/2023.
Toți medicii stomatologi care doresc să exercite profesia pe teritoriul României sunt obligați prin lege să devină membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România sau să dețină un aviz de practică temporară sau ocazională, având drepturile și obligațiile stabilite conform legii și deciziilor organelor de conducere a corpului profesional.
Colegiul Medicilor Stomatologi din România este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberală, de practică publică autorizată, având autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional.

Colegiul Medicilor Stomatologi Romania are ca și principale atribuții:

  • controlul și supravegherea exercitării profesiei de medic stomatolog;
  • aplicarea legilor și a regulamentelor care organizează și reglementează exercițiul profesiei;
  • reprezentarea intereselor profesiei de medic stomatolog și păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieții sociale.

Misiune

  • de a apăra demnitatea, libertatea și independenta profesională a medicului stomatolog în exercitarea profesiei;
  • de a promova drepturile și interesele medicului stomatolog în toate domeniile de activitate;
  • de a asigura respectarea de către medicul stomatolog a obligațiilor ce îi revin fata de pacient și de sănătatea publică.

Organizare

Colegiul Medicilor Stomatologi din România este organizat pe criterii teritoriale, la nivel național, respectiv la nivelul municipiului București. Colegiile teritoriale au autonomie funcțională, organizatorică și financiară.

Atribuțiile Colegiului Medicilor Stomatologi din România nu pot fi exercitate de nici o altă asociație profesională.

Pentru mai multe detalii despre sediile teritoriale apăsați aici.

Conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR) sunt:

  • Adunarea generală națională
  • Consiliul național
  • Biroul executiv național

În cadrul Consiliului national, pentru realizarea atribuțiilor Colegiului Medicilor Stomatologi din România, funcționează mai multe comisii conform Regulamentului de organizare și funcționare a CMSR.

Adunarea națională generală

Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România este alcătuită, în mandatul 2019-2023, din reprezentanți aleși de adunarea generală din fiecare colegiu teritorial, prin vot direct și secret, cu respectarea normei de reprezentare de 1/200 de membri înscriși în fiecare colegiu teritorial la data organizării alegerilor, cel puțin un reprezentant pentru un colegiu teritorial.

Consiliul național

Este alcătuit din Biroul executiv național, câte un reprezentant al fiecărui județ, din 3 reprezentanți ai municipiului București, un reprezentant numit de Ministerul Sănătății, ca autoritate de stat, și câte un reprezentant din fiecare minister și instituție centrală cu rețea sanitară proprie. Membrii Consiliului național se întâlnesc trimestrial în ședințe ordinare și ori de câte ori este nevoie în ședințe extraordinare.

Biroul executiv național

Biroul executiv național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România are următoarea componență:

Președinte: Dr. Florin Dan Cezar Lăzărescu

Vicepreședinți: Prof. Asoc. Dr. Bogdan Bâldea, Dr. Rareș Buduru, Dr. Smărăndița Georgeta Păcuraru și Ș.L. Dr. Luminița Oancea

Secretar general: Dr. Liviu Daniel Căminescu

Trezorier: Asist. Univ. Dr. Mariana Cărămidă

Comisiile Consiliului național

În cadrul Consiliului național, pentru realizarea atribuțiilor Colegiului Medicilor Stomatologi din România, funcționează mai multe comisii de lucru, precum și comisii de specialitate.

1. Comisia de Comunicare şi Relaţii Instituţionale (CCRI)

Președinte Comisie – Dr. Florin Dan Cezar Lăzărescu
1. Dr. George Lucian Cioineag – Bacău
2. Dr. Nedim Dinescu – Dâmbovița
3. Prof. Dr. Adrian Camen – Dolj
4. Dr. Mihai Nedelcu – Vrancea
5. Dr. Mihai Stoenescu – MApN
Departament EMC
6. Prof. Dr. Horia Barbu – București
7. Prof. Dr. Aureliana Caraiane – Constanța
8. Dr. Oana Valeria Datcu – Satu-Mare

2. Comisia pentru Legislaţie şi Asigurări de Sănătate (CLAS)

Președinte Comisie – Dr. Smărăndița Păcuraru
Departament Asigurări
1. Dr. Cristian Luchieanciuc – Botoșani
2. Dr. Corin Penciuc – Sălaj
3. Dr. Roxana Hidan – SRI
Departament Legislație
4. Dr. Ana Maria Cristina Mihalcea – Buzău
5. Dr. Ligia Laruca Alis Soran – Caraș-Severin
6. Dr. Claudia Magdalena – Chișcu Hunedoara

3. Comisia Profesional-Știinţifică şi de Învăţământ (CPSI)

Președinte Comisie – Dr. Luminița Oancea
Departament EMC
1. Dr. Alecsandru Ionescu – București
2. Conf. Dr. Bogdan Culic – Cluj
3. Dr. Doru Mihai Mateiciuc – Suceava
Departament Profesional Științific
4. Conf. Dr. Liana Todor – Bihor
5. Dr. Carmen Mariana Marcu – Galați
6. Dr. Sebastian Lupu – Iași
Departament Învățământ Postuniversitar
7. Dr. Dragoș Cristian Anghelescu – Brăila
8. Dr. George Vivian Rovența – Mehedinți
9. Dr. Clementina Grațiela Liteanu – Vaslui

4. Comisia pentru Studii şi Strategii de Dezvoltare (CSSD)

Președinte Comisie – Dr. Rareș Buduru
1. Dr. Dan Cristian Sanislav – Alba
2. Dr. Dragoș Stanciu – Argeș
3. Dr. Adrian Costea Bistrița – Năsăud
4. Dr. Georgeta Marinescu – Călărași
5. Dr. Ors Lajos Hermann – Harghita
6. Dr. Viorica Titircă – Maramureș
7. Dr. Andrei Ioan Andronic – Sibiu

5. Comisia de Avizări (CAVZ)

Președinte Comisiei – Prof. Asoc. Dr. Bogdan Bâldea
1. Dr. Mihaela Albu – Brașov
2. Dr. George Deciu – Giurgiu
3. Dr. Tiberiu Țârcă – Gorj
4. Dr. Angelica Diana Popa – Ilfov
5. Dr. Elod Magyary – Mureș
6. Dr. Imelda Dinu – Prahova
7. Dr. Anca Cerasela Manea – Teleorman
8. Dr. Dan Ioan Șutean – Timiș
9. Dr. Delia Cârlan – Tulcea

6. Comisia socioeconomică, administrativă şi financiar-contabilă (CSEAFC)

Președinte Comisiei – Dr. Mariana Cărămidă
1. Dr. Ioan Florea Flueraș – Arad
2. Dr. Huba Antalka – Covasna
3. Dr. Alexandru Bogdan Popistaș – Olt
4. Dr. Cosmin Mircea Dima – București

7. Comisia pentru secretariat (CSEC)

Președinte Comisiei – Dr. Dan Căminescu
1. Dr. Andrei Tron – Ialomița
2. S. L. Dr. Gheorghe Cotaie – Neamț
3. Dr. Anișoara Antonescu – Vâlcea
4. Dr. Mihai Nedelescu – Transporturi

8. Comisiile de specialitate ale Consiliului Național

Chirurgie Stomatologică și Maxilo-facială

1. Prof. Dr. Adrian Camen – Dolj
2. Prof. Dr. Victor – Vlad Costan – Iași
3. Prof. Dr. Cristian Dinu – Cluj
4. Dr. Vlad Petrescu Seceleanu – București
5. Dr. Cristian Rotaru – București
6. S.L Dr. Șerban Talpoș – Timiș

Chirurgie Dento-alveolară

1. Prof. Dr. Horia Barbu – București
2. Prof. Asoc. Dr. Bogdan Bâldea – Timiș
3. Prof. Dr. Emanuel Bratu – Timiș
4. Dr. Rareș Buduru – Cluj
5. Dr. Cătălin Caliniuc – Iași
6. S.L Dr. Mădălina Anca Moldovan – Cluj
7. Prof. Dr. Horațiu Rotar – Cluj
8. Dr. Anca Vereanu – București

Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială

1. Dr. Ioan Barbur – Cluj
2. Dr. Diana Boangăr – Cluj
3. Ș.L. Dr. Bogdan Radu Dragomir – Iași
4. Dr. Dan Andrei Iacob – București
5. Dr. Oana Laslău – București
6. Dr. Radu Pătru Stanciu – București
7. Prof. Dr. Camelia Szuhanek – Timiș
8. Prof. Dr. Irina Zetu – Iași

Endodonție

1. Dr. Răzvan Brânzan – Iași
2. Conf. Dr. Sanda Câmpean – Cluj
3. Dr. Șerban Colibășeanu – Timiș
4. Prof. Dr. Oana Diaconu – Dolj
5. Dr. Georgiana Florentina Gheorghe – București
6. Conf. Dr. Luminița Nica – Timiș
7. Conf. Dr. Anna Maria Pangică – București

Parodontologie

1. Asist. Dr. Ismail Bahtiar – București
2. Asist. Dr. Mariana Cărămidă – București
3. Prof. Dr. Raluca Coșgărea – Cluj
4. Prof. Dr. Darian Rusu – Timiș
5. Prof. Dr. Ștefan Stratul – Timiș
6. Ș.L. Dr. Silvia Teslaru – Iași
7. Dr. Darius Tomina – Cluj

Pedodonție

1. Dr. Cristina Avram – Cluj
2. Dr. Ștefania Dinu – Timiș
3. S.L Dr. Mălina Popa – Timiș
4. Dr. Florentina Radu – Constanța
5. Conf. Dr. Ana Sirghe – Iași
6. Dr. Ligia Vaida – Bihor
7. Dr. Arina Vinereanu – București

Protetică Dentară

1. Prof. Dr. Smaranda Buduru – Cluj
2. Conf. Dr. Sergiu Drafta – București
3. Conf. Dr. Marius Lerreter – Timiș
4. Conf. Dr. Sorin Mihali – Timiș
5. S.L Dr. Luminița Oancea – București
6. Prof. Dr. Ion Pătrașcu – București
7. Prof. Dr. Alexandru Petre – București
8. Prof. Dr. Monica Tatarciuc – Iași

Stomatologie Generală

1. Prof. Dr. Sorin Andrian – Iași
2. Conf. Dr. Ada Gabriela Delean Cluj
3. Prof. Dr. Atena Gălușcan – Timiș
4. Prof. Dr. Geanina Iovan – Iași
5. Prof. Dr. Roxana Oancea – Timiș
6. Dr. Sebastian Șoicu – Argeș
7. Prof. Dr. Mihaela Țuculina – Dolj

În cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România funcționează și:

Comisia de Disciplină a CMSR

Președinte Comisie – Prof. Dr. Constantin Marian Vârlan
1. Dr. Mirela Gaston – Mureș
2. Dr. Mihnea Iacob – Iași
3. Dr. Iulian Simina – Brașov
4. Dr. Sorina Mayer – Timiș
5. Conf. Dr. Marius Negucioiu – Cluj

Comisia de Litigii

Președinte Comisie – Prof. Dr. Dragoș Stanciu
1. Dr. Ioana Baciu – Iași
2. Conf. Dr. Roxana Buzatu – Timiș
3. Conf. Dr. Marius Manole – Cluj
4. Asist. Univ. Dr. George Mihai – București

Descarcă Regulamentul de organizarea și funcționare a CMSR