Ghiduri

Ghidurile clinice sunt elaborate cu scopul de a asista personalul medical în adoptarea deciziei terapeutice. Aceste ghiduri prezintă recomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate, pentru a fi luate în considerare de către medicii practicanți. Ghidurile de practică medicală introduc standarde de practică medicală general acceptate și astfel sunt reduse variațiile nedorite, unele riscuri și se elimină incertitudini ce pot apărea în exercitarea actului medical. Procesul de elaborare și revizuire conduce la consens profesional și crește responsabilitatea personalului medical. Prin ghidurile de practică medicală se standardizează înregistrările și documentarea actului medical.