Alegeri colegii teritoriale

Calendarul electoral pentru alegerea membrilor consiliilor colegiilor teritoriale și a reprezentanților colegiilor teritoriale în Adunarea generală națională

Alegerea membrilor organelor de conducere ale colegiilor teritoriale pentru mandatul 2023-2027 se desfășoară conform următorului calendar:

1. depunerea candidaturilor pentru funcțiile eligibile din cadrul consiliului colegiului teritorial și al Adunării generale naționale: 1 și 2 noiembrie 2023
2. desfășurarea alegerilor pentru funcțiile eligibile din cadrul consiliului colegiului teritorial și al Adunării generale naționale: 11 noiembrie 2023, în intervalul orar 8.00 – 18.00 (interval orar unic la nivel național)
3. depunerea candidaturilor și desfășurarea alegerilor pentru biroul executiv teritorial: 19 noiembrie 2023

Depunerea candidaturilor pentru alegerea membrilor consiliilor colegiilor teritoriale și a reprezentanților colegiilor teritoriale în Adunarea generală națională

Un membru al unui colegiu teritorial poate candida local pentru alegerea ca:

1. membru în consiliul colegiului teritorial

2. reprezentant al colegiului teritorial în Adunarea generală națională

Dreptul de a alege și de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului teritorial al cărui membru este alegătorul, în cazul alegerii reprezentanților colegiului teritorial în Adunarea generală națională și a membrilor consiliului colegiului teritorial
Candidaturile pentru funcțiile eligibile din cadrul consiliului colegiului teritorial și al Adunării generale naționale se depun personal de candidați sau prin împuternicit cu procură specială notarială la secretariatul comisiei electorale în intervalul orar 9.00 –15.00 (interval orar unic național).
Declarația de candidatură locală poate fi descărcată de aici.
Înscrierea candidaților pe buletinele de vot se face numai după validarea candidaturilor acestora de către Comisia Electorală Centrală, în condițiile prevăzute de Regulamentul electoral.

Dreptul de vot și dreptul de a fi ales

Dreptul de vot îl au membrii CMSR care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. au cotizația plătită la zi
2. nu sunt suspendați din calitatea de membru al CMSR

Dreptul de a fi ales în organele de conducere ale CMSR, la nivel local sau național, îl au, conform art. 5394 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, medicii stomatologi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. au cotizația plătită la zi
2. nu au suspendat dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog
3. nu se află în unul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 489 și 490 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 5 ani
De asemenea, membrii comisiilor electorale, inclusiv membrii supleanți, constituite la nivel local sau național, nu pot candida la funcțiile elective pentru mandatul 2023-2027 potrivit art. 13 alin. (1) din Regulamentul electoral.

Campania electorală

În campania electorală candidații și ceilalți membri ai CMSR au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, cu respectarea dispozițiilor Codului deontologic al medicului stomatolog și ale Regulamentului electoral.

Campania electorală pentru alegerea membrilor consiliilor colegiilor teritoriale și a reprezentanților colegiilor teritoriale în Adunarea generală națională se încheie cu 3 zile înainte de ziua votării, pe data de 8 noiembrie 2023, ora 00.00.
Sunt interzise:
  • orice acțiuni, prin orice mijloace, de propagandă în favoarea sau împotriva unuia sau a mai multor candidați care contravin Codului deontologic al medicului stomatolog și reglementărilor corpului profesional,
  • folosirea de termeni injurioși sau indecenți la adresa candidaților, a membrilor organelor de conducere ale CMSR constituite la nivel local sau național ori a corpului profesional
  • comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, de știri, date sau informații false ori de documente falsificate în scopul influențării votului

Numărul membrilor birourilor executive, al membrilor consiliilor colegiilor teritoriale, al reprezentanților în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România și al supleanților 

Numărul membrilor birourilor executive, al membrilor consiliilor colegiilor teritoriale, al reprezentanților colegiilor teritoriale în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România (AGN) și al supleanților pentru consiliile colegiilor teritoriale și pentru AGN a fost stabilit prin Decizia Comisiei Electorale Centrale nr. 63 din 6 noiembrie 2023 și prin Decizia Comisiei Electorale Centrale nr. 156 din 9 noiembrie 2023*.

Notă
*Pentru Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș numărul membrilor biroului executiv, al membrilor consiliului, al reprezentanților în Adunarea generală națională și al supleanților a fost stabilit prin Decizia Comisiei Electorale Centrale nr. 156 din 9 noiembrie 2023 după soluționarea contestațiilor formulate împotriva unor candidaturi admise de Comisia electorală a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș, toate candidaturile depuse fiind validate de Comisia Electorală Centrală.