28 mai

Rezumat Ședință ordinară a Consiliului Național al CMSR – 24.05.2024

Link către documente în format pdf:
Rezumat Ședință ordinară a Consiliului Național al CMSR – 24.05.2024

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA

 24.05.2024

– Rezumat –

În data de 24.05.2024, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, dr. Florin Lăzărescu, a convocat o nouă ședință a Consiliului Național al CMSR. Printre cele mai importante puncte prezentate, dezbătute sau, după caz, votate, în cadrul ședinței (ședință statutară) se numără: 

 1. Aprobare Ordine de zi – aprobată 
 1. Aprobare Proces Verbal ședință anterioară – aprobat 
 1. Aprobare componență trusă de urgență

Consiliul Național al CMSR a aprobat, azi, componența trusei de urgență, care include:

-Aparatură și materiale obligatorii

-aparatură facultativă

-medicamente obligatorii

-medicamente facultative

Membrii CN au aprobat lista propusă, cu 3 amendamente: gramaj 500 mg amoxicilină; defibrilator adăugat la opționale; comprimate de nitroglicerină de la 50 la 20 sau cel mai mic nr. In functie de ambalajul commercial.

Așa cum a comunicat public, CMSR a decis să se alăture CMR, pentru a solicita Ministerului Sănătății adoptarea unei reglementări legislative specifice, aplicabile în mod unitar la nivelul țării, în vederea achiziției și deținerii de antibiotice, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope de către cabinetele medicale stomatologice pentru trusa de urgență, norme care să reglementeze inclusiv obligația farmaciilor de a elibera aceste substanțe conform procedurii stabilite, pentru o practică profesională conformă.

Până la emiterea acestui act normativ, CSMR a solicitat Colegiului Farmaciștilor din România eliminarea tratamentului neunitar și discriminatoriu, care afectează dotările necesare cabinetelor stomatologice pentru a trata pacienții care se confruntă cu situații de urgență. Mai precis, CSMR a solicitat aplicarea aceleiași proceduri de care beneficiază membrii CMR și pentru cabinetele stomatologice autorizate, în vederea procurării psihotropelor și antibioticelor necesare pentru trusa de urgență obligatorie.

Aparatul de urgență ar trebui să fie cât mai suplu la nivelul cabinetelor sau clinicilor în care vă desfășurați activitatea. De asemenea, fiecare cadru medical din cabinet/clinică trebuie să aibă anumite noțiuni de prim-ajutor pentru situații de urgență. Accidente se pot întâmpla oricând, mai ales că în ultimul rând a crescut numărul de alergii. Insist ca fiecare dintre aceste persoane să fie instruite în colaborare cu formatorii din domeniul medicinei de urgență” – Secretar de stat Ministerul Sănătății, dr. Tiberius Marius Brădățan.  

 1. Desemnare membru nou Comisia de Disciplină, ca urmare a nevoii de a completa componența acestei structuri:

 Dr. Ines BUDAN – CMD Argeș – votată numirea în cadrul Comisiei de Disciplină

 • Data și locul nașterii: 07.11.1963, București
 • 1982: absolventă Colegiul Național Sf. Sava, București
 • 1987: absolventă Facultatea de Stomatologie, IMF București
 • 1987 – 1990: medic stomatolog stagiar, Centrul Metodologic, Policlinica Pitești – jud. Argeș
 • 1990 – 1993: medic stomatolog – pregătire prin secundariat (denumit ulterior rezidențiat) Stomatologie Generală
 • 1993 – 1999: medic specialist Stomatologie Generală
 • 1999 – prezent: medic primar Stomatologie Generală
 • 1993 – prezent: practică stomatologică privată – CMI Dr. Ines Budan
 • 2003 – 2022: președinte Asociația Medicilor Stomatologi – jud. Argeș
 • De la înființarea Colegiului Medicilor Dentiști – jud. Argeș, până în 2018: membru în Biroul / Consiliul CMD – jud. Arges, ocupând diferite funcții (vicepreședinte CMD, președinte Comisia EMC)
 • 1997 – prezent: consilier eparhial în Eparhia Bisericii Ortodoxe Apostolice Armene din România
 • Limbi vorbite: română, armeană, engleză, franceză
 1. Decizie privind eliberarea avizului pentru exercitarea activităţilor caracter temporar sau ocazional pe teritoriul României măsura este necesară pentru a armoniza procedurile pentru medicii care vin din spațiul extracomunitar (non-UE) care au solicitat protecția oferită de statutul de azilant și care pot solicita dreptul de liberă practică temporar. Gestionarea la nivelul CMSR a acestor proceduri asigură aplicarea unitară a acestor reguli. ==> aprobată 
 1. Aprobat formatul Deciziei privind procedurile de transfer în alt colegiu teritorial, de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei și de constatare a încetării calității de membrumodificarea recentă a ROF a impus armonizarea anumitor prevederi din regulamente. 
 1. Atribuire proiect digitalizare 

Consiliul Național al CMSR a analizat, astăzi, cele opt oferte depuse pentru digitalizarea activității Colegiului.

În urma dezbaterilor, CN CMSR a împuternicit BExN de a alege ofertantul câștigător dintre cele mai bune trei oferte selectate cu acordul CN.

Digitalizarea în cadrul CMSR este crucială pentru modernizarea și eficientizarea operațiunilor, asigurând o mai bună deservire a membrilor și a colegiilor teritoriale.

Avantajele digitalizării la nivelul CMSR sunt multiple și vizează în primul rând reducerea timpilor de procesare a documentelor de la zile sau chiar săptămâni la minute”, a declarat vicepreședintele CMSR responsabil cu digitalizarea, dr. Rareș Buduru, cu ocazia prezentării proiectului în fața Consiliului Național. „Totodată, prin implementarea acestor soluții digitale vom asigura transparență și securitatea datelor, comunicare mai bună între  medici și colegiu. Colectarea datelor în timp real va permite pregătirea deciziilor pe baze cât mai solide, facilitând totodată  updatarea permanentă a bazei de date și includerea modificărilor legislative cele mai recente. Digitalizarea e crucială pentru modernizarea și eficientizarea activității CMSR, la standardele așteptate de medicii stomatologi.”

Au fost depuse 8 oferte pentru următoarele servicii: realizare platformă administrare CMS, modul operatori și modul medici; realizare aplicație mobil nativă pentru conținutul platformei web, training local pentru colegiile teritoriale; training colegii teritoriale; hosting, mentenanță aplicație software si suport dedicat specializat pentru operatori colegii si medici pe lună/12 luni. 

 1. Propunere modificare onorariu cenzor

CN CMSR a votat acordarea unui onorariu lunar de 4500 RON brut cenzorului. 

 1. Analiză și aprobare Regulament de organizare și funcționare Comisia de etică a cercetării științifice

CN CMSR a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică a cercetării științifice

 1. Discuție asupra indemnizației membrilor CEC

CN CMSR a aprobat propunerea privind acordarea unei indemnizații de 6000 RON net /an pentru membrii CEC

 1. Raport intermediar rezultate studiu sănătate orală

Consiliul Național al CMSR a fost informat, în cadrul ședinței de astăzi, privind evoluția realizării studiului pilot de sănătate orală.

Coordonatoarea activității, dr. Mariana Cărămidă, a prezentat datele preliminare privind activitățile demarate la începutul anului 2024 pentru a evalua starea de sănătate orală a românilor, frecvența afecțiunilor orale, obiceiurile și percepțiile legate de sănătatea orală. Scopul studiului este de a sublinia necesitatea ajustării politicilor de sănătate orală și alocării fondurilor publice în acest domeniu, în funcție de nevoile populației.

Studiul a avut două faze preliminare: documentare (ianuarie-martie 2024) și colectare a datelor (martie-mai 2024). În prezent, datele sunt interpretate pentru a fi incluse într-un raport public. Datele au fost colectate prin examinări clinice și chestionare, conform modelelor recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Studiul a inclus participanți din toate regiunile și mediile sociale din România, atât copii, cât și adulți.

Un număr de 172 de medici stomatologi au fost selectați din cei 286 de voluntari, în funcție de fluxul de pacienți și mediul de practică. Până acum, au fost evaluați 1544 de pacienți, dintre care 640 copii și 904 adulți.

„CMSR este recunoscător medicilor care au acceptat să contribuie voluntar la acest studiu” – dr. Mariana Cărămidă, trezorier CMSR.

Raportul final, care va include analiza detaliată a datelor și recomandările pentru politicile naționale de sănătate orală, este în curs de finalizare și va fi făcut public în cursul lunii viitoare.

 1. Prezentare rezultate audit financiar CMSR pentru Perioada 01.01.2022 – 31.12.2023

PwC a finalizat Faza 1 a auditului Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR) pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2023. Scopul a fost identificarea principalelor tipuri de plăți și furnizori, evaluarea proceselor cheie și propunerea de recomandări.

Raportul subliniază necesitatea îmbunătățirii controalelor și transparenței pentru a reduce riscurile și a asigura o gestionare eficientă a resurselor CMSR.

Observații principale:

1.Deficiențe de control și documentație:

– Lipsa formalizării proceselor (selecția furnizorilor, evaluarea prețurilor, documentarea achizițiilor).

– Responsabilități neclare pentru angajați.

– Documentație inconsistentă sau lipsă pentru anumite tranzacții, ridicând riscuri neevaluate.

 1. Situație financiară la 31 decembrie 2023:

– Disponibilități bănești: 7.228.462 RON.

– Valoarea imobilului sediului CMSR: 2.138.871 RON.

– Capitaluri proprii: 8.875.250 RON.

– Datorii către furnizori și bugetul statului: 592.503 RON.

– Profitul a scăzut cu 72% în 2023 comparativ cu 2022, pe fondul unor cheltuieli crescute.

Recomandări principale:

 1. Formalizarea proceselor:

– Implementarea procedurilor pentru transparență și omogenitate.

– Crearea unui registru formal al ședințelor și deciziilor.

– Ținerea unui registru al contractelor și documentelor.

– Clarificarea și documentarea responsabilităților în fișe de post.

 1. Control și monitorizare:

– Implementarea procedurilor de declarare și monitorizare a conflictelor de interese.

– Verificări ale furnizorilor și proceduri de recrutare angajați.

– Crearea unui cod de etică și a unui canal de raportare a neregulilor.

 1. Recomandări legale și fiscale:

– Analiza recuperării cheltuielilor îndoielnice realizate de fosta conducere, având în vedere costurile și beneficiile potențiale.

 1. Scurtă prezentare situație litigii CMSR

– SITUAȚIE SINTETICĂ LITIGII CMSR (01.01.2022 – 31.12.2023):

În ultimele șase luni, de la preluarea mandatului de către noul Președinte și transferul litigiilor către D&B, situația litigiilor CMSR s-a îmbunătățit semnificativ, numărul dosarelor fiind considerabil redus.

 • Litigii Finalizate: din totalul de 34 de dosare, 21 au fost soluționate, dintre care 16 definitiv, iar 15 au fost câștigate de CMSR.
 • Litigii în Curs: 11 dosare sunt încă în curs de soluționare, cu termene de judecată stabilite. Se anticipează că 5 dintre acestea vor fi soluționate în perioada următoare.
 • Litigii Noi: 2 litigii noi fără termen de judecată stabilit.

Această evoluție reflectă eforturile CMSR de a gestiona și reduce litigiile în curs, contribuind la o mai bună organizare și transparență în activitatea instituției.

 1. Informare privind propunerea-cadru pentru elaborarea planului de evaluare și ajustare a Regulamentului EMC al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania

“Va fi un proces de durată, care va cuprinde planul de reformare a regulamentului EMC, a declarat coordonatoarea proiectului, dr. Luminița Oancea, vicepreședinte CMSR. Sunt necesare o serie de corecții ale actualului regulament, care să țină cont de nevoia armonizării cu  perspectivele  medicilor  stomatologi în legătură cu  beneficierea de informațiile necesare pregatirii lor.

Cu ajutorul experților în educație, CMSR a conceput cele patru etape necesare reformării regulamentului EMC:

1 Evaluarea situatiei educației postuniversitare

2 Stabilirea obiectivelor si metodologiei

3 Dezvoltarea si implementarea metodologiei

4 Evaluarea si ajustarea continua

 1. Diverse
 • Dezbatere Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

CMSR susține modificările legislative privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 

Așa cum actuala conducere a CMSR a anunțat în timpul campaniei electorale, prin susținerea noilor prevederi incluse în proiectul de lege aflat la Senat, a fost inclusă posibilitatea de a crea locuri cu taxă pentru rezidențiatul medicilor români.

Totodată, a fost creată posibilitatea acordată medicilor care la momentul finalizării studiilor nu au avut opțiunea de a accede la specialitatea de stomatologie generală să dea examen pentru aceasta după 8 ani de practică.

Mă bucur că prin votul membrilor CN al CMSR vom susține acest proiect legislativ, atât de așteptat de comunitatea noastră profesională. Iată că, împreună, avem capacitatea de a promova acele soluții prin care optimizăm parcursul profesional al medicilor stomatologi”, a declarat președintele CMSR, dr. Florin Lăzărescu.

Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, dr. Tiberius Marius Brădățan a confirmat, în cadrul ședinței CN, sprijinul instituțional pentru aceste modificări legislative: „Ministerul Sănătății vă ascultă și în relația cu Parlamentul vom susține punctul dumneavoastră de vedere. În urma consultării inițiate de domnul președinte (Florin Lăzărescu), vom susține acest proiect de lege în ambele camere ale Parlamentului, unde Camera Deputaților este cameră decizională, și vom veni și cu amendamente dacă vor fi solicitate”.

 • CMSR a finalizat procedura de aderare la FEDCAR, în cadrul reuniunii membrilor celei mai importante organizații de profil europene, în Croația. Confirmarea afilierii a fost transmisă, în cadrul Consiliului Național al CMSR, de către delegatul României, dr. Oana Roșu.

Prin votul acordat în unanimitate de membrii FEDCAR, medicii stomatologi români primesc recunoașterea meritată a evoluției profesionale”, a declarat președintele CMSR, dr. Florin Lăzărescu. „Afilierea noastră la această organizație europeană este o oportunitate de a face cunoscută munca noastră la nivel european și de a face schimb de bune practici la nivel instituțional”.

 • Consiliul Național a aprobat inițierea demersurilor CMSR de propunere a unor modificari legislative pentru semnătura digitalizată care să confere legalitate acordului informat al pacientului. Această inițiativă implică demersuri de modificare a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1410 care cuprinde normele metodologice ale drepturilor pacientului privind datele stocate electronic și formatul digital al semnăturii pacientului. 

„Prin acest demers vom asigura un plus de debirocratizare și de digitalizare în activitatea zilnică din cabinetele medicilor stomatologi, tinând pasul cu realitatea evoluțiilor tehnologiei digitale”, a declarat presedintele CMSR, dr. Florin Lăzărescu. 

 • CN CMSR a mandatat BExN pentru demararea procedurilor în vederea realizării unei machete pentru uniformizarea siglelor CMS județene în concordanță cu noul format al siglei CMSR
 • CN CMSR a aprobat formatul propus al certificatului de membru CMSR
 • Consiliul Național al CMSR a aprobat, astăzi, propunerea firmelor de profil stomatologic de a oferi suport logistic si financiar, în cazul în care colegiile teritoriale se unesc pentru organizarea de evenimente

Vom lucra la nivel național pentru a coordona acest efort comun, prin care disponibilitatea companiilor specializate de a sprijini inițiativele locale ale colegiilor teritoriale să se regăsească în organizarea de evenimente de succes, la nivel regional. Acest suport poate oferi resurse suplimentare importante și binevenite inițiativelor valoroase din întreaga țară”, a declarat dr. Florin Lăzărescu, președinte CMSR.

Noutati similare