08 apr.

Rezumat al ședinței Consiliului Național reunit în data de 31.01.2024

Link către documente în format pdf:
Rezumat_al_sedintei_Consiliului_National_reunit_in_data_de_31.01.2024.v2

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA

31.01.2024

Rezumat

În data de 31.01.2024, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, dr. Florin Lăzărescu, a convocat o nouă ședință ordinară a Consiliului Național al CMSR.

Printre cele mai importante puncte prezentate, dezbătute sau, după caz, votate, în cadrul ședinței se numără:

  1. I. Prezentarea stadiului negocierilor cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Președintele CMSR, dr. Florin Lăzărescu, a prezentat concluziile negocierilor cu CNAS. Astfel, pentru perioada ianuarie – iunie 2024, bugetul alocat pentru decontarea serviciilor stomatologice se va menține la același nivel cu plafonul existent în 2023.

  1. II. Dezvoltarea unui studiu care să analizeze starea de sănătate orală a românilor

Colegiul Medicilor Stomatologi din România începe să își asume un rol activ în promovarea de politici publice care să susțină îmbunătățirea stării de sănătate orală a populației.

În acest sens, în cadrul Consiliului Național a fost dezbătută inițiativa privind realizarea unui studiu care să analizeze starea de sănătate oro-dentară a românilor.

Studiul va servi ca bază viitoare pentru dezvoltarea de politici publice în domeniul sănătății orale, pentru alocarea eficientă a fondurilor publice și pentru dezvoltarea de campanii de prevenție și educație în sănătate.

1. Problema

România se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul mediu anual de consultații stomatologice, cu 0.3 per capita, față de 0.9, media europeană. Adresabilitatea scăzută la medicul stomatolog determină identificarea în stadii avansate a problemelor de sănătate orală și creșterea costurilor pentru tratarea acestora.

2. Provocarea

În România nu există studii cuprinzătoare, la scară națională, prin care să fie evaluată și raportată starea de sănătate orală a populației. Astfel, politicile publice în domeniu riscă să nu fie fundamentate pe informații actualizate și să nu răspundă în mod optim provocărilor din plan local și național. Mai mult decât atât, fără o analiză detaliată a status quo-ului existent, nu poate fi evaluată cu exactitate nici performanța politicilor publice propuse.

3. Soluția

CMSR și-a asumat realizarea unui studiu de evaluare a stării de sănătate oro-dentară a românilor, cu următoarele obiective:

● Evidențierea, la nivel național, a stării de sănătate orală a populației

● Motivarea adaptării politicilor de sănătate publică din domeniul stomatologic la nevoile populației privind educația, prevenția și tratamentul

● Fundamentarea alocării adecvate a fondurilor de către CNAS pentru serviciile stomatologice

Componentele studiului:

● Evaluarea stării de sănătate orală a copiilor, adolescenților și adulților

● Evaluarea comportamentelor asociate sănătății orale

Instrumente de cercetare:

● Fișă de evaluare clinică, completată de medicul stomatolog

● Chestionar de evaluare completat de pacient (adult, adolescent, părinte/tutore în cazul copiilor)

4. Oportunitatea

Cu ajutorul acestui studiu, CMSR va putea dezvolta recomandări de politici și programe naționale de sănătate orală, va putea solicita alocarea unui buget adecvat de către CNAS, incluzând totodată în agenda publică nevoia de promovare a sănătății orale în România și de implementare a campaniilor de prevenție și sănătate orală.

  1. III. Stabilirea obiectivelor grupului tehnic de lucru pentru malpraxis

Membrii Colegiului Național al CMSR și-au exprimat dorința privind elaborarea la nivel național a unui cadru unitar pentru situațiile de malpraxis, respectat de toate societățile emitente de asigurări în domeniu. Grupul tehnic de lucru va demara în acest sens discuțiile necesare cu autoritățile publice și societățile emitente de asigurări de sănătate.

„Dragi colegi,

Schimbările legislative care vor apărea în perioada următoare vizează și clarificările privind situațiile de malpraxis. Reprezentanții CMSR sunt deja în contact cu autoritățile și partenerii noștri din Colegiul Medicilor din România. Am dezbătut această oportunitate ieri, cu membrii Colegiului Național al CMSR, care și-au susținut nevoia elaborării, la nivel național, a unui cadru unitar pentru situațiile de malpraxis. O astfel de abordare va determina respectarea sa de către toate societățile emitente de asigurări în domeniu. Am decis ca Grupul tehnic de lucru să demareze discuțiile necesare cu autoritățile publice și societățile emitente de asigurări de sănătate.” – Dr. Florin Lăzărescu, președinte CMSR

  1. IV. Clarificarea activității instituțiilor cu rol de control

În cadrul Consiliului Național a fost propusă inițiativa privind clarificarea și promovarea unui cadru legal unitar, la nivel național, privind activitatea instituțiilor cu rol de control. În acest sens, vor fi demarate discuții cu autoritățile din plan central și local, cu obiectivul de a se stabili un set unic de proceduri de verificare în cabinetele stomatologice.

„Medicii stomatologi nu pot accepta tratamente atât de diferite din partea instituțiilor cu atribuții de control. Standardele, cerințele trebuie să fie aplicate la fel, de la Constanța la Arad, de la Giurgiu la Satu-Mare. În timp ce colegii din CMSR definitivează ansamblul de reguli și proceduri de lucru din actualul cadru normativ, vom aborda acest subiect cu autoritățile în drept, pentru a clarifica toate interpretările eronate care generează probleme de aplicare.” – Dr. Florin Lăzărescu, președinte CMSR

  1. V. Stabilirea etapelor de lucru în vederea modificării regulamentelor CMSR și digitalizării

Reformarea regulamentului de organizare și funcționare al CMSR reprezintă un pas cheie pentru progresul comunității stomatologice. Totodată, Codul Deontologic sau Regulamentul EMC necesită adaptări pentru a răspunde cu succes atât oportunităților cât și provocărilor din prezent. În acest sens, au fost discutate etapele necesare, procedura și nevoia de asigurare a transparenței privind măsurile propuse.

„Fiecare etapă trebuie pregătită temeinic și discutată cu medicii stomatologi din întreaga țară . Sunt modificări necesare, așteptate de ani de zile, dar trebuie să asigurăm un nivel maxim de transparență privind măsurile propuse, mai ales că sunt în beneficiul profesiei noastre.” – Dr. Florin Lăzărescu, președinte CMSR

Totodată, pentrufacilitarea conexiunilor și valorificarea unei prezențe puternice în plan online a colegiilor teritoriale, președintele CMSR, dr. Florin Lăzărescu, a propus dezvoltarea unei platforme digitale unitare la nivel național, care să răspundă nevoilor de comunicare atât pentru CMSR cât și pentru fiecare din colegiile teritoriale. În cadrul acestei platforme, fiecare colegiu teritorial va avea autonomia de a comunica în nume propriu. Pentru a nu fi pusă o presiune suplimentară pe bugetele colegiilor teritoriale, investiția necesară pentru dezvoltarea acestei platforme va fi asigurată din fondurile CMSR.

  1. VI. Conectarea comunității stomatologice la forurile internaționale de reprezentare

În cadrul Consiliului Național au fost prezentate principalele organisme internaționale cu rol de reprezentare a stomatologilor. Membrii Consiliului Național vor analiza în detaliu rolul, activitățile și beneficiile fiecărui organism, urmând ca, la viitoarele convocări, Consiliul Național să decidă care este cea mai bună opțiune pentru reprezentarea intereselor medicilor stomatologi în plan internațional.

  1. VII. Votarea componenței comisiilor care funcționează în cadrul CMSR

„Echipele de lucru de la nivelul CMSR s-au completat, ieri, după votul acordat fiecărei Comisii, de către membrii Consiliului Național, reuniți la București. Alături de structurile de conducere alese de medicii stomatologi la nivel local și național, am deplină încredere că vom reuși, împreună, să vă reprezentăm interesele profesionale. Am dorit ca aceste pentru aceste propuneri ale BEx, validate de Consiliu, să avem o abordare echilibrată, valorificând atât experiența profesională, cât și nevoia unui echilibru regional de reprezentare. Așa cum am promis la alegerile din toamna anului trecut, nimeni nu va mai fi pedepsit abuziv pentru așa-zise acte de indisciplină, în realitate opinii formulate în baza dreptului constituțional la liberă exprimare. Este timpul construcției și promovării valorilor reale profesionale! Dr. Florin Lăzărescu, președinte CMSR

Componența Comisiilor care funcționează în cadrul CMSR:

*Președintele Comisiei face parte din Comisie și coordonează activitatea fiecărui Departament

1. Componența Comisiei de Imagine, Relații Interne și Internaționale

Președinte Comisie – Dr. Florin Dan Cezar Lăzărescu

1. Dr. George Lucian Cioineag Bacău

2. Dr. Nedim Dinescu Dâmbovița

3. Prof. Dr. Adrian Camen Dolj

4. Dr. Mihai Nedelcu Vrancea

5. Dr. Mihai Stoenescu MApN

Departament EMC

6. Prof. Dr. Horia Barbu București

7. Dr. Aureliana Caraiane Constanța

8. Dr. Oana Valeria Datcu Satu-Mare

2. Componența Comisiei pentru Legislaţie şi Asigurări de Sănătate

Președinte Comisie – Dr. Smărăndița Păcuraru

Departament Asigurări

1. Dr. Cristian Luchieanciuc Botoșani

2. Dr. Corin Penciuc Sălaj

3. Dr. Roxana Hidan SRI

Departament Legislație

4. Dr. Ana Maria Cristina Mihalcea Buzău

5. Dr. Ligia Laruca Alis Soran Caraș-Severin

6. Dr. Claudia Magdalena Chișcu Hunedoara

3. Componența Comisiei Profesional-Știinţifice şi de Învăţământ

Președinte Comisiei – Dr. Luminița Oancea

Departament EMC

1. Dr. Alecsandru Ionescu București

2. Conf. Dr. Bogdan Culic Cluj

3. Dr. Doru Mihai Mateiciuc Suceava

Departament Profesional Științific

4. Conf. Dr. Liana Todor Bihor

5. Dr. Carmen Mariana Marcu Galați

6. Prof. Dr. Sorin Andrian Iași

Departament Învățământ Postuniversitar

7. Dr. Dragoș Cristian Anghelescu Brăila

8. Dr. George Vivian Rovența Mehedinți

9. Dr. Clementina Grațiela Liteanu Vaslui

4. Componența Comisiei pentru Studii şi Strategii de Dezvoltare

Președinte Comisie – Dr. Rareș Buduru

1. Dr. Dan Cristian Sanislav Alba

2. Dr. Dragoș Stanciu Argeș

3. Dr. Adrian Costea Bistrița Năsăud

4. Dr. Georgeta Marinescu Călărași

5. Dr. Ors Lajos Hermann Harghita

6. Dr. Viorica Titircă Maramureș

7. Dr. Andrei Ioan Andronic Sibiu

5. Componența Comisiei de Avizări

Președinte Comisiei – Prof. Asoc. Dr. Bogdan Bâldea

1. Dr. Mihaela Albu Brașov

2. Dr. George Deciu Giurgiu

3. Dr. Tiberiu Țârcă Gorj

4. Dr. Angelica Diana Popa Ilfov

5. Dr. Elod Magyary Mureș

6. Dr. Imelda Dinu Prahova

7. Dr. Anca Cerasela Manea Teleorman

8. Dr. Dan Ioan Șutean Timiș

9. Dr. Delia Cârlan Tulcea

6. Componența Comisiei socioeconomică, administrativă şi financiar-contabilă

Președinte Comisiei – Dr. Mariana Cărămidă

1. Dr. Ioan Florea Flueraș Arad

2. Dr. Huba Antalka Covasna

3. Dr. Alexandru Bogdan Popistaș Olt

4. Dr. Cosmin Mircea Dima București

7. Componența Cmisiei pentru secretariat

Președinte Comisiei – Dr. Dan Căminescu

1. Dr. Andrei Tron Ialomița

2. S. L. Dr. Gheorghe Cotaie Neamț

3. Dr. Anișoara Antonescu Vâlcea

4. Dr. Mihai Nedelescu Transporturi

Comisii de Specialitate ale CMSR

Chirurgie Stomatologică și Maxilo-facială

1. Prof. Dr. Adrian Camen Dolj

2. Prof. Dr. Victor – Vlad Costan Iași

3. Prof. Dr. Cristian Dinu Cluj

4. Dr. Vlad Petrescu Seceleanu București

5. Dr. Cristian Rotaru București

6. S.L Dr. Șerban Talpoș Timiș

Chirurgie Dento-alveolară

1. Prof. Dr. Horia Barbu București

2. Prof. Asoc. Dr. Bogdan Bâldea Timiș

3. Prof. Dr. Emanuel Bratu Timiș

4. Dr. Rareș Buduru Cluj

5. Dr. Cătălin Caliniuc Iași

6. S.L Dr. Mădălina Anca Moldovan Cluj

7. Dr. Horațiu Rotar Cluj

8. Dr. Anca Vereanu București

Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială

1. Dr. Ioan Barbur Cluj

2. Dr. Diana Boangăr Cluj

3. Ș.L. Dr. Bogdan Radu Dragomir Iași

4. Dr. Dan Andrei Iacob București

5. Dr. Oana Laslău București

6. Dr. Radu Pătru Stanciu București

7. Prof. Dr. Camelia Szuhanek Timiș

8. Prof. Dr. Irina Zetu Iași

Endodonție

1. Dr. Răzvan Brânzan Iași

2. Conf. Dr. Sanda Câmpean Cluj

3. Dr. Șerban Colibășeanu Timiș

4. Prof. Dr. Oana Diaconu Dolj

5. Dr. Georgiana Florentina Gheorghe București

6. Conf. Dr. Luminița Nica Timiș

7. Conf. Dr. Anna Maria Pangică București

Parodontologie

1. Asist. Dr. Ismail Bahtiar București

2. Asist. Dr. Mariana Cărămidă București

3. Prof. Dr. Raluca Coșgărea Cluj

4. Prof. Dr. Darian Rusu Timiș

5. Prof. Dr. Ștefan Stratul Timiș

6. Ș.L. Dr. Silvia Teslaru Iași

7. Dr. Darius Tomina Cluj

Pedodonție

1. Dr. Cristina Avram Cluj

2. Dr. Ștefania Dinu Timiș

3. S.L Dr. Mălina Popa Timiș

4. Dr. Florentina Radu Constanța

5. Conf. Dr. Ana Sirghe Iași

6. Dr. Ligia Vaida Bihor

7. Dr. Arina Vinereanu București

Protetică Dentară

1. Prof. Dr. Smaranda Buduru Cluj

2. Conf. Dr. Sergiu Drafta București

3. Conf. Dr. Marius Lerreter Timiș

4. Conf. Dr. Sorin Mihali Timiș

5. S.L Dr. Luminița Oancea București

6. Prof. Dr. Ion Pătrașcu București

7. Prof. Dr. Alexandru Petre București

8. Prof. Dr. Monica Tatarciuc Iași

Stomatologie Generală

1. Prof. Dr. Sorin Andrian Iași

2. Conf. Dr. Ada Gabriela Delean Cluj

3. Prof. Dr. Atena Gălușcan Timiș

4. Prof. Dr. Geanina Iovan Iași

5. Prof. Dr. Roxana Oancea Timiș

6. Dr. Sebastian Șoicu Argeș

7. Prof. Dr. Mihaela Țuculina Dolj

Comisia de Disciplină a CMSR

1. Dr. Mirela Gaston Mureș

2. Dr. Mihnea Iacob Iași

3. Dr. Iulian Simina Brașov

4. Dr. Sorina Mayer Timiș

5. Conf. Dr. Marius Negucioiu Cluj

6. Prof. Dr. Constantin Marian Vârlan București

7. Reprezentant MS

Comisia de Litigii

1. Dr. Ioana Baciu Iași

2. Conf. Dr. Roxana Buzatu Timiș

3. Conf. Dr. Marius Manole Cluj

4. Asist. Univ. Dr. George Mihai București

5. Prof. Dr. Dragoș Stanciu București

*Mai multe detalii despre ședința Consiliului Național al CMSR (mapa cu documente), găsiți AICI

O nouă ședință extraordinară a Consiliului Național al CMSR va avea loc în data de 28 martie 2024. În spiritul transparenței și al bunei comunicări cu membrii CMSR, vă vom ține la curent cu toate acțiunile și deciziile asumate de forurile de conducere ale Colegiului.

Noutati similare