27 iun.

Regulamentul comisiilor de disciplina – transparenta decizionala

Stimați colegi,

Având în vedere necesitatea armonizării regulamentului aplicabil activității derulate la nivelul comisiilor de disciplină ale CMSR cu varianta consolidată în prezent a Titlului XIII al Legii nr. 95/ 2006, precum și cu prevederile noului Regulament de Organizare și Funcționare, în vigoare din 1 mai 2024, vă supunem dezbaterii, prin publicare în transparență decizională până la data de 20 iulie 2024, proiectul Deciziei pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Prin adoptarea noului regulament ne dorim ca procesul de anchetare disciplinară să se bazeze pe reguli clare, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate și a principiilor regulamentare și deontologice aplicabile cercetării disciplinare.

Așteptăm observațiile și propunerile Dvs. de modificare și completare a acestui proiect, în format editabil, pe adresa de e-mail secretariat@cmsr.ro

Vă rugăm ca propunerile înaintate să facă referire la:
forma actuală a regulamentului aflat în transparență decizională;
forma propusă de modificare și completarea;
motivarea propunerii.

Cu stimă,

Dr. Lăzărescu Florin Dan Cezar

Președinte CMSR

Descarca aici – Regulamentului de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Noutati similare