08 apr.

Minuta întâlnirii Grupului tehnic de lucru CMSR – MS din data de 19.01.2023

Link către documente în format pdf:
Minuta_intalnire_MS_grup_de_lucru_malpraxis_19.01.2024













Minuta întâlnirii Grupului tehnic de lucru pentru elaborarea unei propuneri de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

19.01.2024

La întâlnirea Grupului de lucru în format hibrid au participat:

– Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila – Ministru al Sănătății;

– Dr. Marius-Tiberius Brădățan – Secretar de Stat, Ministerul Sănătății;

– Reprezentanții organismelor profesionale: Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Colegiul Farmaciștilor din România, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, Colegiul Psihologilor, Colegiul Fizioterapeuților, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Casa Națională de Asigurări de Sănătate;

– Juriști, avocați care reprezintă organismele profesionale menționate mai sus.

Ședința a fost deschisă de domnul ministru al Sănătății, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila care pune în discuție oportunitatea existenței unui act normativ separat care să reglementeze malpraxisul medical sau o modificare a Legii nr. 95/2006, având în vedere că Legea nr. 95/2006 a suferit o mulțime de modificări până la acest moment. În continuare, domnul ministru exprimă dorința de a se stabili un mod de lucru pentru a crea cadrul propice pentru desfășurarea activității medicale fără ca plata asigurării de malpraxis să devină o condiție împovărătoare prin plata unor prime de asigurare care nu sunt sustenabile, precum și stabilirea calendarului de lucru.

Domnul președinte al Colegiului Medicilor din România, Prof. Dr. Daniel Coriu, expune faptul că Grupul de lucru funcționează din luna octombrie 2022, interval de timp în care au fost stabilite și agreate anumite lucruri și ar trebui să se revină la ele, iar Colegiului Medicilor din România a preluat inițiativa, a organizat 6 dezbateri publice și a propus un proiect de lege care să adreseze principalele probleme ale sistemului actual și anume:

1. Limitarea răspunderii penale a personalului medical pentru acte de malpraxis săvârșite din culpă;

2. Actuala poliță de asigurare de malpraxis este golită de conținut, prin prisma numeroaselor clauze de excludere.

Domnul ministru al Sănătății, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila susține faptul că nu se poate interzice nimănui să formuleze o plângere penală, iar dna. avocat Nicoleta Popescu, avocat Colegiul Medicilor din România explică faptul că accesul liber la justiție este un drept constituțional care nu poate fi îngrădit, atât în ceea ce privește plângerile penale, cât și cele civile, dar ceea ce se dorește este dezincriminarea faptelor comise de medici, din culpă, în exercitarea profesiei.

Se dezbate faptul că nici în acest fel nu vor dispărea dosarele penale, dar avocat Nicoleta Popescu din partea Colegiul Medicilor din România și avocat Romana Petre din partea Colegiului Medicilor Stomatologi din România susțin că numărul plângerilor penale va fi diminuat în timp, pacienții fiind descurajați să formuleze plângeri penale atâta timp cât doar faptele comise cu intenție ar fi incriminate. Domnul ministru al Sănătății, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila solicită prezentarea unor modele de astfel de clauze de dezincriminare penală care funcționează în alte state.

Mai departe, dna. avocat Nicoleta Popescu, din partea Colegiului Medicilor din România informează membrii Grupului de lucru că, Colegiul Medicilor din România a primit în data de 8 decembrie 2023 o plângere de la Agentul guvernamental pentru CEDO care indică faptul că în România există un mecanism juridic deficitar pentru repararea prejudiciului suferit ca urmare a unui malpraxis medical (cauza Tuse vs. România), prezentând detaliile unei acțiuni civile începută în anul 2013 și care în anul 2023 se afla doar în faza de apel. Adresa respectivă indică faptul că Statul român este obligat să adopte măsurile adecvate pentru a proteja integritatea fizică a pacienților și să le pună la dispoziție o procedură eficientă de a primi despăgubiri.

Reprezentantul Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali îți exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că nu au fost consultați de către Colegiul Medicilor din România când au formulat proiectul de lege.

Domnul ministru al Sănătății, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila susține faptul că proiectul de lege trebuie să fie propus de Ministerul Sănătății și că fiecare corp profesional trebuie să aibă o persoană nominalizată care să lucreze efectiv la acest proiect.

Domnul ministru al Sănătății, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila dorește să se înceapă cu definirea termenilor și să se țină cont de faptul că o înțelegere amiabilă duce la plată, iar acest lucru duce la prime de asigurare împovărătoare. Dl. Ministru susține că nu se poate limita valoarea primelor de asigurare, dar nici nu trebuie creat mecanismul de creștere a primelor de asigurare și prin urmare nu încurajează înțelegerea amiabilă care sa duca la o rezolvare contra cost.

Domnul ministru al Sănătății, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila indică necesitatea existenței unui grup de lucru tehnic și prin urmare trebuie desemnat câte un reprezentant pentru fiecare corp profesional, iar Colegiul Medicilor din România trebuie să trimită proiectul de lege pe grupul creat, urmând ca Ministerul Sănătății să întocmească un cuprins cu ceea ce își doresc să fie inclus în această lege.

Dr. Smărăndița Păcuraru, vicepreședinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din România aduce în discuție problema apărută în octombrie 2023 când asigurarea de malpraxis nu se mai putea face pentru medicii stomatologi simpli, ci doar pentru medicii stomatologi specialiști. Domnul ministru al Sănătății, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila este de acord că este un nonsens, cunoaște problema, susține că este o problemă importantă și că nu trebuia să se inventeze rezidențiatul de stomatologie generală.

Domnul ministru al Sănătății, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila încheie ședința spunând că avem la dispoziție textul suport, de inspirație, propus de Colegiul Medicilor din România, care va fi pus la dispoziția membrilor Grupului de lucru, urmând să se stabilească un calendar concret pentru lucrări.

Întocmit,

Dr. Smărăndița Păcuraru

Dr. Marius Leretter

Avocat Romana Petre

19.01.2024, București

Noutati similare