29 mart.

HG nr. 140/2018 Pachete servicii și contract cadru 2018-2019

HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din data de 27 martie 2018.

Descarca documentul in format pdf.

Noutati similare