07B Procese verbale de sedinte ale Adunării Generale Naționale