11 Hotărâri


  • Download
    Previzualizare
  • Hotărârea nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

    Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
    Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.