Mapa cu documente – Ședința ordinară a Adunării Generale Naționale a CMSR din 29.03.2024

11 apr.

Mapa cu documente – Ședința ordinară a Adunării Generale Naționale a CMSR din 29.03.2024

1. Aprobare Ordine de zi;
MAGN01 Convocator AGN 29.03.2024

2. Prezentare obiective CMSR pe termen scurt, mediu și lung și raport de activitate membri BExN pentru primele 100
de zile de mandat;

3. Prezentare raport de activitate Comisia de Disciplină pentru anul 2023;
MAGN03 Raport Comisia de Disciplina

4. Prezentarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al CMSR;
MAGN04 ROF CMSR varianta finala

5. Prezentarea raportului financiar-contabil pentru anul 2023;
MAGN05 Executie bugetară CMSR 2023 final

6. Raportul cenzorului autorizat la data de 31.12.2023;

7. Aprobarea situaţilor financiar-contabile la 31.12.2023;

8. Prezentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024;
MAGN08 Proiectie bugetara CMSR 2024

9. Aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024;

10. Diverse (prezentarea regulamentelor CMSR – regulament ședinţă Consiliu Naţional, regulament Adunare Generală Naţională, regulament organizare și funcţionare a comisiilor de lucru CMSR, regulament de organizare și funcţionare a comisiilor de specialitate CMSR, regulament de organizare și funcţionare a comisiilor de litigii) și alte aspecte care rezultă din discuţii.
MAGN10.1 Regulament AGN – CN final
MAGN10.2 Regulament Comisii de Lucru mapa CN martie 2024
MAGN10.3 Regulament Comisii de Specialitate final
MAGN10.4 Regulament Comisie de Litigii mapa CN martie 2024

Noutati similare