Mapa cu documente – Ședința extraordinară a Consiliului Național al CMSR din 28.03.2024

11 apr.

Mapa cu documente – Ședința extraordinară a Consiliului Național al CMSR din 28.03.2024

1. Aprobare Ordine de zi;
MD01 Convocator Consiliul National 28.03.2024

2. Aprobare Proces-verbal ședință Consiliul Național din data de 31.01.2024;

MD02 2024-01 Proces verbal de sedinta CN CMSR 31.01.2024

3. Prezentare proiect modificare Regulament de Organizare și Funcționare CMSR și aprobarea lui;

MD03 ROF CMSR varianta finala

4. Aprobare regulamente aplicabile la nivelul CMSR: regulament ședință Consiliu Național, regulament Adunare Generală Națională, regulament organizare și funcționare a comisiilor de lucru CMSR, regulament de organizare și funcționare a comisiilor de specialitate CMSR, regulament de organizare și funcționare a comisiilor de litigii ale CMSR;

MD04.4 Regulament Comisie de Litigii

5. Numire membri în comisiile de lucru CMSR în urma modificării conducerii CMS Iași și CMS Vâlcea;

6. Prezentare stadiu intermediar Studiu de Sănătate Orală;

MD06 Stadiu studiu sanatate orala

7. Prezentare rezultate audit financiar;

MD07 Stadiu audit – raspuns PwC

8. Aprobarea afilierii CMSR la un for reprezentativ european;

9. Prezentarea raportului financiar-contabil pentru anul 2023;

MD09 Executie bugetară CMSR 2023

10. Raportul cenzorului autorizat la data de 31.12.2023;

11. Aprobarea situaților financiar-contabile la 31.12.2023, în vederea supunerii la vot în ședința AGN a CMSR;

12. Prezentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;

MD12 Proiecție bugetara CMSR 2024

13. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, în vederea supunerii la vot în ședința AGN a CMSR;

14. Diverse, alte aspecte care rezultă din discuții.

Noutati similare