08 apr.

Decizie Comisie EMC 05.02.2024

Link către documente în format pdf:
Decizie Comisie EMC 05.02.2024

Având în vedere:

– Art. 14 din Decizia nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă și a lectorilor, precum și a procedurilor de evaluare și creditare a formelor de educație medicală continuă adresate medicilor stomatologi, denumită în continuare Decizia nr. 16/2CN/2021

– Art. 3 al. 5 din Procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă aprobată prin Anexa nr. 1 din Decizia nr. 16/2CN/2021,

în temeiul art. 13 din Decizia nr. 16/2CN/2021, Comisia de educație medicală continuă adoptă prezenta

DECIZIE

Art. 1 Anvergura națională a asociațiilor profesionale medicale se stabilește raportat la îndeplinirea unui număr de minim patru condiții dintre următoarele:

  1. a) Afilierea la o societate internațională de profil sau la o asociație profesională medicală internațională;
  2. b) Utilizarea în denumirea asociației profesionale a sintagmei ,,român”, „România” și a derivatelor;
  3. c) La data depunerii cererii de acreditare, asociația profesională medicală să aibă o vechime de cel puțin 5 ani și să fi organizat minim 3 manifestări științifice de anvergură în domeniul medicinei dentare, respectiv congrese, conferințe sau simpozioane, în ultimii 5 ani.
  4. d) Asociația profesională medicală să aibă o medie anuală de 80 de membri activi de la înființare până la data depunerii cererii de acreditare;
  5. e) Asociația profesională medicală să aibă minim 3 filiale/ sucursale înregistrate;
  6. f) Asociația profesională medicală să reprezinte una dintre specialitățile din domeniul medicinei dentare cuprinse în Nomenclatorul de specialități medicale și medico-dentare stabilit de Ministerul Sănătății.

Art. 2 La data adoptării prezentei, se abrogă Decizia nr. 1/CEMC/2021 din 22.11.2021.

Art. 3 Prezenta decizie se va publica pe pagina de internet a Colegiului Medicilor stomatologi din România.

Președinte, Președinte,

Comisia de Imagine, Comisia Profesional-Știinţifică

Relații Interne și Internaționale şi de Învăţământ

Dr. Florin Dan Cezar Lăzărescu Dr. Luminița Oancea

București, 5.02.2024

Nr. 1/ CEMC/ 2024

Noutati similare