08 apr.

Comunicat procedura eliberare antibiotice în scop profilactic – 23.02.2024

Link către documente în format pdf:
Comunicat procedura eliberare antibiotice în scop profilactic – 23.02.2024

Stimați colegi,

Având în vedere Decizia nr. 2/2CN din 19 ianuarie 2019 pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 10/2007 privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară, potrivit căreia la nivelul cabinetului stomatologic, în trusa de urgență trebuie să existe Amoxicilină (Ospamox, Duomox, E-Mox, Ephamox, Moxilen) sau Clindamicină (Dalacin C, Clindamicin, Klindan, Lanacine), coroborat cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 63/ 2024 privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii şi eliberării la nivel naţional a medicamentelor din categoria antibiotice şi antifungice de uz sistemic, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că am solicitat Ministerului Sănătății clarificări privind procedura de procurare a antibioticelor pentru trusa de urgență, precum și pentru prescrierea în scop profilactic.

Potrivit adresei Direcției farmaceutică și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății nr. conex. F 102/ 21.02.2024, Ordinul MS nr. 63/ 2024, cu modificările și completările ulterioare, reglementează exclusiv prescrierea și eliberarea către pacienți a medicamentelor prevăzute în Anexa nr. 1 a ordinului.

Pentru prescrierea antibioticelor către pacienți, în scop profilactic, la rubrica dedicată codului de diagnostic se va menționa ,,profilaxie” și codul de diagnostic (ICD-10-AM) pentru care se face această profilaxie.

Vă informăm, de asemenea, că am inițiat dialogul cu Colegiul Farmaciștior din România pentru agrearea unei practici unitare pe țară pentru prescrierea și eliberarea psihotropelor și antibioticelor pentru trusa de urgență, care să fie adusă la cunoștința farmaciștilor și medicilor stomatologi.

Cu stimă,

Vicepreședinte,

SL. Dr. Luminița Oancea

Noutati similare