Colegiul Medicilor Stomatologi din România – Realizari și Proiecte de viitor – [arhiva 2023]

Colegiul Medicilor Stomatologi din România – Realizări 2019-2023

Aspecte/realizări privind exercitarea profesiei

 1. Limitarea perioadei în care poate fi pornită acțiunea disciplinară împotriva medicilor stomatologi, respectiv „în termen de cel mult 6 luni de la data săvârșirii faptei sau de la data cunoașterii consecințelor prejudiciabile, dar nu mai târziu de 1 an de la data la care fapta a fost săvârșită” prin modificarea art. 544 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma sănătății, republicată;
 2. Deschiderea de cabinete stomatologice doar de către medicii stomatologi ca urmare a poziței ferme și argumentate a CMSR transmisă Consiliului Concurenței în vederea menținerii condiției impuse de art. 15 alin. (1) lit. b) din OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată. Poziția Colegiul Medicilor Stomatologi din România a fost transantă în sensul că nu se poate accepta, sub nicio formă, în baza argumentelor expuse în cadrul punctului de vedere, transformarea actului medical într-o activitate economică bazată și motivată de profit în detrimentul calității actului medical și în defavoarea pacienților;
 3. Modificarea titlului profesional în „doctor-medic stomatolog” din „medic dentist – titlu care beneficiază de recunoaștere automată în toate statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și în Confederația Europeană și care a redat demnitatea profesiei și a profesioniștilor din stomatologie;
 4. Cursuri de sterilizare gratuite pentru toți medicii stomatologi/asistenți medicali, creditate EMC;
 5. Creșterea plafonului în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru medicii stomatologi cu 300%, în ultimii 2 ani (nici un alt serviciu medical nu a avut o asemenea majorare). Astfel a crescut activitatea în cabinetele stomatologice care asigură asistență stomatologică primară, cu precădere în mediul rural sau în zonele defavorizate;
 6. Introducerea de noi proceduri cu caracter profilactic în pachetul de bază decontate 100% (consultații la interval de 6 luni la copii, sigilări, fluorizări, detartraj cu ultrasunete și periaj profesional);
 7. Decontare 100% pentru alte proceduri stomatologice (proteze acrilice mobilizabile, rebazare, reparație);
 8. Creșterea tarifelor aferente procedurilor stomatologice incluse în pachetul de bază;
 9. Înființarea specialității Pedodonție (inclusă în Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală). Inițiativa CMSR s-a concretizat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 677/2017;
 10. Înființarea specialității Chirurgie stomatologică și maxilo-facială (inclusă în Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală). Inițiativa CMSR s-a concretizat prin prin Ordinul ministrului sănătății nr. 798/2019) și materializează păstrarea acestei specialități la Stomatologie, specialitate la care au acces doar absolvenții facultăților de stomatologie;
 11. Înființarea specialității Stomatologie generală (inclusă în Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală. Inițiativa CMSR s-a concretizat prin prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.348/2020;

Inițierea și adoptarea de moțiuni privind probleme ce interesează sau au legătură cu exercitarea profesiei de medic stomatolog

 1. Moțiunea referitoare la administrarea anesteziei generale în cabinetele stomatologice (aprobată prin Decizia Consiliului național nr. 3/2CN/2020). Ca rezultat al acestei Moțiuni, s-au stabilt condițiile administrării anesteziei generale în cabinetele stomatologice prin modificări aduse Ordinului 1500/2009;
 2. Moțiunea privind asigurarea finanțării corespunzătoare a serviciilor de asistență stomatologică în sistemul asigurărilor sociale de sănătate (aprobată prin Decizia Consiliului național nr. 21/2CN/2020) pentru creșterea alocării bugetare aferentă serviciilor stomatologice acordate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate la un procent de minimum 2% din FNUASS, precum și pentru includerea stomatologiei ca prioritate în strategia politicilor de sănătate publică;
 3. Moțiunea privind solicitarea de reexaminare a Ordinului ministrului sănătății nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia (aprobată prin Decizia Consiliului național nr. 15/2CN/2021) referitoare la necesitatea stringentă de modificare a prevederilor actului normativ raportat la specificul cabinetelor stomatologice. În urma acestei Moțiuni, Ministerul Sănătății a renunțat la o serie de măsuri care obstrucționau activitatea în cabinetele stomatologice;

Rețeaua școlară și studențească de stomatologie

 1. Reînființarea/revigorarea rețelei de cabinete stomatologice în școli și universități;
 2. Programul de tratare a anomaliilor dento-maxilare la copii, finanțat de Primaria Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (A.S.S.M.B.);
 3. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educației pentru sănătate „Zâmbet și Educație”, ca parte integrantă din proiectul „Programul național de prevenție a cariei dentare la copii” – proiect pilot pentru monitorizarea stării de sănătate orală a copiilor în școli, desfășurat în 246 școli din 34 de județe și Municipiul București;

Activități socio-profesionale

 1. Evenimentul „Venerație și recunoștiință” – prin care a fost omagiată excelența în stomatologia românească;
 2. Ajutoare financiare pentru medicii stomatologi cu probleme grave de sănătate;

Situația financiară

Sold existent în contul CMSR de peste un milion de euro, sumă disponibilă pentru proiecte/acțiuni viitoare ale CMSR.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România – Proiecte de viitor cu impact major pentru profesioniștii din stomatologie:

 1. Strategia națională pentru prevenție în stomatologie, care să cuprindă, între altele:

–              finanțarea distinctă a prevenției față de procedurile terapeutice curative;

–              procent optim al serviciilor medicale stomatologice destinate prevenției în structura pachetului de bază al CNAS;

–              acordarea de stimulente și facilități medicilor stomatologi (scutiri de impozit pe venit, subvenționarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a cabinetului stomatologic, deductibilitatea cheltuielilor pentru asigurările de sănătate pentru angajatori, asigurarea de locuințe de serviciu de către autoritățile administrației publice locale din mediul rural pentru personalul medical, decontarea de servicii și aparatură medicală prin intermediul sistemului public de sănătate etc)

 1. Continuarea demersurilor cu Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS) pentru o alocare bugetară pentru stomatologie de minimum 2% din FNUASS raportată la realitatea obiectivă a stării de sănătate orală a populației;
 2. Implementarea integrală a proiectului „Programul național de prevenție a cariei dentare la copii”, conceput și realizat de către CMSR;
 3. Implementarea proiectului „Educație pentru sănătatea orală în unitățile școlare”, realizat de către CMSR;
 4. Încurajarea și obținerea de facilități pentru deschiderea și altor cabinete stomatologice mici, ca unități medicale de bază pentru asistența medicală stomatologică primară, precum și susținerea exercitării profesiei sub toate formelor sale de exercitare;
 5. Asigurarea unui cadru legislativ nediscriminatoriu pentru absolvenții facultăților de stomatologie. În concret, CMSR a militat și va milita în continuare pentru ca numărul locurilor scoase la concursul de rezidențiat pentru absolvenții facultăților de stomatologie să fie egal cu numărul absolvenților, similar absolvenților facultăților de Medicină. Dreptul la liberă practică pe care îl dobândesc absolvenții facultăților de stomatologie, folosit ca pretext pentru un număr mult prea redus de locuri la rezidențiat pentru stomatologie, nu poate anula dreptul la pregătire postuniversitară pentru obținerea titlului de specialist și, ulterior, primar și a drepturilor derivate din acestea;
 6. Intensificarea demersurilor pentru introducerea rezidențiatului și în forma de rezidențiat cu taxă, în parteneriat public-privat;
 7. Identificarea unor mecanisme legale pentru obținerea titlului de medic specialist pentru stomatologii care au o vechime în profesie de 10 ani și care nu au beneficiat de un număr corespunzătoar de locuri la concursul de rezidențiat, ca o reparație morală și profesională;
 8. Accelerarea procesului de descentralizare a activității către colegiile teritoriale și responsabilizarea reprezentanților colegiilor teritoriale în asigurarea promptă și corectă a informațiilor în relație bidirectională, respectiv de la teritoriu către național și invers, în conformitate cu cerințele legale în vigoare;
 9. Implementarea sistemului informatic digitalizat în toate județele pentru dezvoltarea și efienticizarea activității colegiilor teritoriale;
 10. Asigurarea educației medicale continuă în condiții de înaltă calitate științifică în concordanță cu interesul profesional al medicilor stomatologi;
 11. Obținerea de vize pentru SUA pentru o perioadă de 10 ani pentru medicii stomatologi și familiile acestora în anul 2024. Obținerea acestor vize se realizează prin parteneriat Ambasada SUA și Guvernul României;
 12. Înființarea Clubului medicilor stomatologi pentru evenimente științifice/culturale și pentru activități de socializare;
 13. Extinderea ariei pentru acțiuni socio-profesionale (ajutoare sociale, premii, burse, cursuri gratuite etc)