Alegeri 2023

Calendarul electoral

Alegerea membrilor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR) constituite la nivel național, respectiv la nivelul colegiilor teritoriale pentru mandatul 2023-2027 se desfășoară conform următorului calendar:

  • la nivel local:
1. depunerea candidaturilor pentru funcțiile eligibile din cadrul consiliului colegiului teritorial și al Adunării generale naționale: 1 și 2 noiembrie 2023, în intervalul orar 9.00 –15.00 (interval orar unic la nivel național)
2. desfășurarea alegerilor pentru funcțiile eligibile din cadrul consiliului colegiului teritorial și al Adunării generale naționale: 11 noiembrie 2023, în intervalul orar 8.00 – 18.00 (interval orar unic la nivel național)
3. depunerea candidaturilor și desfășurarea alegerilor pentru biroul executiv teritorial: 19 noiembrie 2023
  • la nivel național:
1. depunerea candidaturilor pentru funcțiile din Biroul executiv național (la Comisia Electorală Centrală): 21 și 22 noiembrie 2023
2. desfășurarea alegerilor la nivel național: 28 noiembrie 2023

Comisiile electorale

În vederea organizării și desfășurării alegerilor, la nivelul fiecărui colegiu teritorial se organizează și funcționează comisii electorale locale, iar la nivelul CMSR se organizează și funcționează Comisia Electorală Centrală.

Componența comisiei electorale locale se validează de către Comisia Electorală Centrală în condițiile prevăzute de Regulamentul electoral.
Deciziile de validare a componenței comisiei electorale locale, adoptate de Comisia Electorală Centrală cu prilejul constituirii sau completării comisiei electorale locale, atestă calitatea de membru al comisiei electorale locale.
Decizia Consiliului național prin care se aprobă constituirea sau completarea Comisiei Electorale Centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, atestă calitatea de membru al Comisiei Electorale Centrale.

Dreptul de vot și dreptul de a fi ales

Dreptul de vot îl au membrii CMSR care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. au cotizația plătită la zi
2. nu sunt suspendați din calitatea de membru al CMSR

Dreptul de a fi ales în organele de conducere ale CMSR, la nivel local sau național, îl au, conform art. 5394 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, medicii stomatologi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. au cotizația plătită la zi
2. nu au suspendat dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog
3. nu se află în unul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 489 și 490 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 5 ani
De asemenea, membrii comisiilor electorale, inclusiv membrii supleanți, constituite la nivel local sau național, nu pot candida la funcțiile elective pentru mandatul 2023-2027 potrivit art. 13 alin. (1) din Regulamentul electoral.

Campania electorală

În campania electorală candidații și ceilalți membri ai CMSR au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, cu respectarea dispozițiilor Codului deontologic al medicului stomatolog și ale Regulamentului electoral.

Campania electorală pentru alegerea membrilor consiliilor colegiilor teritoriale și a reprezentanților colegiilor teritoriale în Adunarea generală națională se încheie cu 3 zile înainte de ziua votării, respectiv pe data de 8 noiembrie 2023, ora 00.00.
Sunt interzise:
  • orice acțiuni, prin orice mijloace, de propagandă în favoarea sau împotriva unuia sau a mai multor candidați care contravin Codului deontologic al medicului stomatolog și reglementărilor corpului profesional,
  • folosirea de termeni injurioși sau indecenți la adresa candidaților, a membrilor organelor de conducere ale CMSR constituite la nivel local sau național ori a corpului profesional
  • comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, de știri, date sau informații false ori de documente falsificate în scopul influențării votului

Regulamentul electoral

Regulamentul electoral a fost aprobat prin Decizia Consiliului național al Medicilor Stomatologi din România nr. 6/2CN/2023 privind organizarea alegerilor membrilor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România și pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, intrată în vigoare la data de 1 octombrie 2023.

Decizia nr. 6/2CN/2023 a fost modificată prin Decizia nr. 14/2CN din 29 septembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 920 din 12 octombrie 2023.
Forma consolidată la data de 12 octombrie 2023 a Deciziei Consiliului național nr. 6/2CN/2023 poate fi consultată aici.
Textul actualizat reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru variantele oficiale vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Decizii ale Comisiei Electorale Centrale

Decizia CEC nr. 1/24.10.2023 privind alegerea președintelui și a secretarului Comisiei Electorale Centrale poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 2/23.10.2023 privind aprobarea modelului ștampilei Comisiei Electorale Centrale poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 3/23.10.2023 privind aprobarea modelului ștampilei comisiilor electorale locale poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 4/24.10.2023 privind înscrisurile care trebuie comunicate de colegiile teritoriale pentru validarea componenței comisiilor electorale locale poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 5/24.10.2023 privind aprobarea modelului modelului declarației de candidatură locală poate fi consultată aici.

Declarația de candidatură locală poate fi descărcată de aici.

Decizia CEC nr. 12/27.10.2023 privind stabilirea intervalului orar pentru depunerea candidaturilor și pentru desfășurarea alegerilor, precum și pentru stabilirea modalităților de comunicare a perioadei, locului și intervalului orar pentru depunerea candidaturilor și pentru desfășurarea alegerilor poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 14/27.10.2023 privind interpretarea sintagmei „cotizație plătită la zi” poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 55/31.10.2023 privind comunicarea de către comisiile electorale locale a numărului de membri cu drept de vot, precum și a numărului membrilor înscriși în colegiul teritorial poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 58/3.11.2023 privind stabilirea modelului buletinelor de vot poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 59/3.11.2023 privind stabilirea modelului ștampilei cu mențiunea „Votat” poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 61/3.11.2023 privind momentul încheierii campaniei electorale pentru alegerile la nivel local din 11.11.2023 poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 62/5.11.2023 privind precizarea interpretării sintagmei „cotizație plătită la zi” poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 63/6.11.2023 pentru stabilirea numărului membrilor biroului executiv, al membrilor consiliilor colegiilor teritorial, al reprezentanților colegiilor teritoriale în Adunarea generală națională și al supleanților pentru consiliul colegiului teritorial și pentru Adunarea generală națională poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 122/7.11.2023 privind acreditarea reprezentanților mass-mediei la alegeri și stabilirea unor reguli pentru asistarea la desfășurarea procesului electoral de către observatori poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 137/8.11.2023 privind interpretarea dispozițiilor art. 51 din Regulamentul electoral poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 156/9.11.2023 privind stabilirea numărului membrilor biroului executiv, al membrilor Consiliului Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș, al reprezentanților Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș în Adunarea generală națională și al supleanților pentru consiliul colegiului teritorial și pentru Adunarea generală națională poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 157/9.11.2023 referitoare la mențiunile obligatorii din procesul verbal de desfășurare a alegerilor poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 160/11.11.2023 referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 56 alin. (2) din Regulamentul electoral poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 207/17.11.2023 privind aprobarea modelului declarației de candidatură națională, depunerea candidaturilor și desfășurarea alegerilor pentru Biroul executiv național poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 208/17.11.2023 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot pentru alegerea membrilor Biroului executiv național poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 209/17.11.2023 referitoare la mențiunile obligatorii din procesul verbal privind desfășurarea alegerilor pentru membrii Biroului executiv național poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 212/21.11.2023 privind reprezentanții colegiilor teritoriale în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România în mandatul 2023-2027, membri titulari și supleanți, poate fi consultată aici.

Decizia CEC nr. 263/24.11.2023 privind privind aprobarea listelor finale cu candidaturile pentru funcțiile din Biroul executiv național în mandatul 2023-2027 poate fi consultată aici.